Enne saabuvat jaanipäeva on õige aeg meelde tuletada lõkke tegemise ja grillimise ohutusnõuded. Enne lõkke tegemist soovitame uurida kohaliku omavalitsuse õigusakte – tiheasustusalal võib olla lõkke tegemine keelatud või on eeskirjades ära määratud, mida lõkkes põletada tohib. Kõik avalikel üritustel tehtavad lõkked tuleb kooskõlastada Päästeametiga. Selleks palume pöörduda avaliku ürituse toimumise asukoha järgsesse päästekeskusesse. Kontakte või lisainfot saab päästeala infotelefonilt 1524. Lõkke tegemisel ja grillimisel tuleb jälgida samu ohutusnõudeid. Lõke või grillahi peab olema hoonetest ohutus kauguses, sest hõõguvad sädemed võivad kanduda väga kaugele. Lõkke vahetus läheduses ei tohi samuti olla kergestisüttivaid esemeid. Lõkke- või grillimiskoha ümbrus tuleb puhastada kuivanud taimestikust, okstest ning muust põlevmaterjalist. Kasulik on ümbritsev kuiv maapind veega märjaks kasta ning lõkkekoht kivide või mittesüttiva pinnasega piirata. Kõik lõkked ja grillahjud peavad kasutamise ajal olema pideva järelevalve all ning käepärast tuleb varuda kustutusvahendid – liiv, vesi või pulberkustuti. Pärast grillahju kasutamist või lõkke tegemist tuleb lasta põlevmaterjalil täielikult ära põleda või jäägid kustutada. Tuld on lubatud teha vaid nõrga tuulega – kui liiguvad ainult peenikesed puud, puuoksad ja -lehed. Metsas tohib lõket teha vaid selleks ettenähtud ja tähistatud kohas. Kuigi lõkke tegemisel või grillimisel ei ole vanuse alam- ega ülempiiri, ei tohiks lapsed ilma täiskasvanuta tuld teha. Lastele tuleb selgitada esmaseid ohutusnõudeid ja olla ise neid täites eeskujuks. Infot ohutu tule tegemise kohta saab http://www.paasteamet.ee/et/kodanikule/tuleohutus/   Astra Pintson-Käo pressiesindaja Päästeamet Lõuna päästekeskus e-post: astra.pintson-kao@rescue.ee tel. 5308 1211, 733 7342 Päringud: press.louna@rescue.ee, tel. 5326 9112