PRIA tuletab meelde, et 2015. aastast muutuvad teatud maastikuelemendid toetusõigusliku maa osaks juhul, kui need on ka pindalatoetuse taotleja kasutuses, s.t asuvad tema kasutuses oleval põllumajanduslikul maal ning tal on ka nende kasutamiseks õiguslik alus. Selleks, et sellistele maastikuelementidele juba 2015. aasta kevadel toetust taotleda, tuleb neist 1. märtsiks PRIAle teada anda.

Maastikuelemendid, sh ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-aladena (edaspidi ökoaladena) arvestatavad maastikuelemendid on maastikule iseloomulikud vormid, mida tuleb säilitada maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuete (HPK) raames. Maastikuelemendid arvestatakse taotleja avalduse alusel toetusõigusliku põllumassiivi pindala hulka ja toetuse taotlejal on edaspidi kohustus neid maastikuelemente säilitada.

Säilitatavate maastikuelementide hulka kuuluvad hekid, kraavid, puude read, metsasiilud, põllusaared, kiviaiad. Täpsemalt saab maastikuelementidest, nende võimalikest mõõtudest ja vajalikust paiknemisest lugeda PRIA kodulehelt (www.pria.ee) “Pindalatoetused 2015 ÜLDINFO” alamlehelt.

Maastikuelementide kohta on PRIA valmistanud ka õppefilmid, millega on samuti võimalik tutvuda PRIA kodulehe vahendusel.

Selleks, et täiendada PRIA poolt juba osaliselt loodud põllumassiivide registris olevat maastikuelementide kihti ning tuua enda kasutuses olevad maastikuelemendid ka toetusõigusliku põllumassiivi sisse, ootab PRIA kõiki pindalatoetuste taotlejaid teada andma sellistest maastikuelementidest, mis seonduvad nende põllumajanduslikus kasutuses oleva maaga. Ühtlasi palume anda teada ka uutest maadest, mida soovitakse 2015. aastal põllumajanduslikku kasutusse võtta.

Põllumassiivide ja maastikuelementidega seotud ettepanekuid saab esitada läbi e-PRIA teenuse „Põllumassiivi või maastikuelemendi piiri ettepanek“. e-PRIAs esitajaid abistavad vajadusel PRIA maakondlikud teenindusbürood – selleks saab aja broneerida www.pria.ee/broneering/. Ettepanekuid saab esitada ka paberil.

PRIA ootab kliente maastikuelementidest teada andma kuni 1. märtsini 2015