Karula Vallavalitsus viis ellu projekti „Karula Hooldemaja rekonstrueerimine”. Projekti käigus soojustati Karula Hooldemaja seinad, vundament ja lagi. Maja sai uue vooderduse ja nõuetele vastava invakaldtee. Samuti rajati puhkeala.

Projekti kogumaksumus oli 47 628,06 eurot. Projekti viidi ellu Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse toel. EAS toetas projekti Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi vahenditest summas 32 000,00 eurot. Omaosaluse kattis Karula Vallavalitsus.