Taheva Vallavalitsus sai Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametilt toetuse määramise otsuse projektile “Mängu-, arvuti-, heli- ja valgustehnika soetamine Taheva valla noorte kasutusse”. Toetuse summa on 6605 eurot, sellele lisandub vallavalitsuse panus 734 eurot. Projekti raames soetatakse tehnikat, mis võimaldab noortel iseseisvalt muusikat ja valgusshowsid luua, video- ja muusikatöötlust teostada, monteerida ja näidata filme, ettekandeid, korraldada erinevaid üritusi. “Investeering on toetatud EAFRD, MAK 2014-2020 Leader meetme ja Valgamaa Partnerluskogu poolt.“

Taheva Valla Külade Selts sai toetuse projektile “Taheva valla külade päeva korraldamine”. Toetuse summa on 2000 eurot. Projekti raames toimub Taheva valla külade päev, mis peetakse 5. augustil Kaldavere turismitalus Korkuna külas. Projekti rahastab rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.Taheva Valla Külade Selts sai toetuse projektile “Taheva valla külade päeva korraldamine”. Toetuse summa on 2000 eurot. Projekti raames toimub Taheva valla külade päev, mis peetakse 5. augustil Kaldavere turismitalus Korkuna külas. Projekti rahastab rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.