Karula vald on pidamas ühinemisläbirääkimisi Valga linna ning Taheva, Tõlliste ja Õru valdadega. Ühinemisleping on pandud avalikule väljapanekule ning sellega saab lähemalt tutvuda SIIN.

Ühinemise osas Karula valla elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldatakse rahvaküsitlus, mis toimub 3. – 6. novembrini 2016. Küsitluses saavad osaleda kõik küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud elanikud, kes Eesti rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetel elavad püsivalt Karula vallas.

Elektrooniline küsitlus toimub veebikeskkonnas aadressil www.volis.ee ning algab esimesel küsitluspäeval, so. 3. novembril 2016 kell 9.00 ja lõpeb 4. novembril 2016 kell 20.00.

Kes soovib ise kohale tulla, siis neile on Karula vallas avatud üks küsitluspunkt, mis asub Karula vallamajas (Lüllemäe küla, Karula vald, Valgamaa) ja kus toimub küsitlus 5. ja 6. novembril 2016 kell 9.00 kuni 20.00.

Küsitlus sisaldab küsimust “Kas toetate Valga linna ning Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru valdade ühinemist ühiseks omavalitsusüksuseks?” Vastusevariandid on: „Jah” ja „Ei”.