Keskkonnaminister on 17.04.2015 käskkirjaga nr 356 ja 14.05.2015 käskkirjaga nr 449 otsustanud müüa avalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevad kinnisasjad, mis on ära toodud lisatud enampakkumisteates. Karula vallas on müügis: Valga maakond Karula vald Pugritsa küla Ujuste kinnisasi (28901:003:0036; 9,91 ha; (M)) alghind 27 750.-, tagatisraha 2 770.-; Enampakkumise korraldajaks on määratud Maa-amet. Avalik kirjalik enampakkumine on välja kuulutatud 18.05.2015 vastava teate avaldamisega ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Maa-ameti kodulehel www.maaamet.ee. Samuti avaldatakse teade enampakkumise toimumise ja selles osalemise tingimuste kohta ajalehes Maaleht 21.05.2015. Enampakkumisteade (kogu müügis olevate kinnisasjade nimekiri): Seotud failid: