SA Keskkonnainvesteeringute Keskus otsustas toetada Taheva Vallavalitsuse projektitoetuse taotlust “Hargla Kooli õpilaste osalemine loodusõppeprogrammides” 594,10 euroga. Projekti raames läbivad Hargla Kooli õpilased 2015. aasta sügisel Soomaa looduspargis mitmeid loodusõppeprogramme.