Alates 14. septembrist saavad Põlva ja Võru maakonna inimesed kasutada sotsiaaltransporditeenust. Teenust korraldab Kagu Ühistranspordikeskus ja veoteenust osutab OÜ Abuss. 

Teenust osutatakse Sotsiaalministeeriumi ja Kagu ÜTK vahel sõlmitud lepingu alusel. Lepingu aluseks on „Sotsiaaltransporditeenuse korraldusmudelite testimine” toetuse andmise tingimused ja teenust finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondist ja kohalike omavalitsuste eelarvevahenditest.

Sotsiaaltranspordi klientideks on kõik Põlva- ja Võrumaa elanikud, kes ei saa oma tervisliku erivajaduse tõttu kasutada ühistransporti. Isikute abivajadust sotsiaaltransporditeenuse saamise õiguse osas hindab kohalik omavalitsus.

Teenuse vajadusel tuleb esmalt pöörduda oma kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajate poole.

KUIDAS?

Sõitude tellimine

Sõidu tellimiseks anna oma sõidusoovist teada Rõuge vallavalitsuse sotsiaalosakonda, helistades oma piirkonna sotsiaaltöö spetsialistile. Tellimuse võib saata ka e-posti teel.

 Spetsialisti nimi  Piirkond Telefoninumber  Meiliaadress
 Maire Grosmann  Rõuge   5330 0153  raugesotsiaal@rauge.ee
 Maie Kalnapenkis  Haanja  523 7065  haanjasotsiaal@rauge.ee
 Marika Heinvee   Misso  5340 3744   missosotsiaal@rauge.ee
 Kairit Kasuk  Mõniste   5307 3260   monistesotsiaal@rauge.ee
 Signe Arumäe  Varstu  5334 1640  varstusotsiaal@rauge.ee

 

Samadelt telefoninumbritelt saab küsida vajaminevat lisainformatsiooni. 

OLULINE! 

Oma sõidusoovist anna teada võimalikult varakult – kohe, kui saad teada sõiduvajaduse.

Sõit telli vähemalt kaks tööpäeva ette, see annab sulle õiguse saada teenust sulle vajalikul ajal. Muudel juhtudel saab tellimust täita ainult vabade sõidukite olemasolul.

Anna täpne info oma sõidu kohta: mis kuupäeval, kuhu, mis kell, mis eesmärgil, kas kaasa tuleb ka saatja, kas on täiendavaid vajadusi (nt kasutada tõstjaid, kandetooli, kanderaamimadratsit, trepironijat, oma või vedaja ratastooli vms), kas sul on pagas.

Sõidu tühistamine

Sõidutellimuse tühistamise vajadusest teavita omavalitsust esimesel võimalusel sulle sobival viisil – helistades, saates e-kirja või sõnumi. Kui sõidu tühistamise teade saabub vähem kui 10 tundi sõidu planeeritud algusajast, võib sellega kaasneda kohustus tasuda ära jäänud sõidu eest samades tariifides, mis tulnuks tasuda sõidu korral.

Sõitmine

Vajalikke sõite tehakse ööpäevaringselt kogu Eesti territooriumil.

Operaatoril on õigus klientide sõite ühildada, seetõttu võib ta pakkuda võrreldes kliendi soovituga kuni tunni jagu varasemat kohalejõudmise aega ja/või hilisemat tagasisõiduaega. Sõidu marsruut võib pikeneda seoses teiste klientide teenindamisega.

Kui tagasisõidu aega ei ole võimalik sõidu tellimise ajal prognoosida, siis on tagasisõidu ooteaeg kuni 1 tund.

Sõidukeid, millega teenust osutatakse, on kahesuguseid:

  • sõidukid, milles on lisaks juhile veel neli istekohta ja pagasiruum. Üks nendest kohtadest on sobiv ratastoolis istuvale sõitjale.
  • sõidukid, mis osutavad raamitransporti ehk lamava inimese vedu.

Palju teenus maksab?

Kliendil tuleb tasuda sõidu eest sõidukisse sisenemisel ühekordne „sisenemistasu” . Tasu kehtib sõidule alates kodust avaliku teenuseni ja tagasi sama päeva sees. 

  • Sõit Kagu ÜTK teeninduspiirkonnas, s.o Põlva ja/või Võru maakonnas – 3eurot
  • Sõit Kagu ÜTK teeninduspiirkonna naabermaakonda (Valga- ja Tartumaa) – 8 eurot
  • Sõit mujale väljapoole eelmainitud piirkondi Eesti Vabariigis – 20 eurot

Saatja sõidab kliendiga kaasa TASUTA. 

Tasumise viisid

Projekti käivitumise algetapil saab sõidu eest tasuda vaid sularahas, projektimeeskond tegeleb ka IT-lahenduse välja töötamisega. Selle valmides on võimalik kasutada ühiskaarti (elektrooniline kontaktivaba kaart) ning kasutatavad on ka muud elektroonilised makseliigid.

Milline näeb välja sõiduk, mis sulle teenust osutab?

Mis saab juhul, kui tagasisõit viibib või kõik ei suju nii, nagu eelnevalt kokku lepitud?

Kui oled oma tagasisõidu kokku leppinud ja sa ei jõua kokkulepitud kohta, siis tuleb helistada juhile, kes sind ootab. Räägi talle, kus sa asud, miks viibid ja kui palju sul umbes veel aega läheb. 

Sõitu alustades küsi alati sind teenindava juhi telefoninumbrit. 

 

Lisainfo:

517 2455 (Arne Tilk, Kagu ÜTK sotsiaaltranspordi projektijuht)

 

Allikas: rouge.kovtp.ee