Taheva Avatud Noortekeskuses leiab aset palju põnevaid tegemisi. Iganädalaselt on majas tegutsemas folkbänd ja loovusring.Huviringidega saavad liituda kõik kohalikud noored (kaasa arvatud välisvabatahtlik), kellel asja vastu huvi on. Lisaks noortekeskuses toimuvatele huviringidele koordineerib Taheva noortekeskus ka teisi piirkonnas toimuvaid huviringe, milleks on kokandus, kalastus, ratsutamine, muusikaring, spordiring, parkuur ja robootika. Huviringid on ellu kutsutud lähtudes noorte huvidest ja soovidest ning eesmärgiks on pakkuda igale vanusegrupile midagi põnevat ja eakohast, mis toetaks noorte mitmekülgset arengut. Noored, kes leiavad endale mõne sobiva huvitegevuse väljaspool kodukoht, on Valga valla poolt ka rahaliselt toetatud. Kvartalis on ühele noorele määratud toetus 150 €, nii et kellelgi ei tohiks oma anded avastamata jääda.

 

Taheva Avatud noortekeskus on avatud järgmistel aegadel:

  • Esmaspäev – 13.00-20.00;
  • Teisipäev – 12.00-18.00;
  • Kolmapäev – 13.00-20.00;
  • Neljapäev – 12.00-18.00;
  • Reede – 12.00-17.00.
  • Laupäeval, pühapäeval SULETUD, toimuvad erinevad noorteüritused, millekohast infot jagatakse läbi kohalike infokanalite.

Noortekeskuse nimi on Taheva Avatud Noortekeskus, kuid selle asukohaks on hoopis Hargla, mis on Taheva piirkonna külade keskuseks. Noortekeskus on eriline selle poolest, et asub samas majas Hargla Maakultuurimajaga. Tänu sellele on suurepärane võimalus teha omavahelist koostööd. Tänu väiksele kogukonnale on hea koostöö ka kooli ja kohaliku kogukonnaga. Noortekeskuses on olemas playstationiruum, lauamängudetuba, lava ja suurte peeglitega saal, kuhu saab soovi korral üles panna pinksilaua või sulgpalli mängimiseks võrgu. Kasutusel on ka väiksem saal, kus saab teha väiksemaid sündmuseid ja hubasemaid tegevusi. Noortekeskuse tagahoovis asub välijõusaal, mänguala koos katusealuse välilaua ja grilliplatsiga. Suveperioodil on populaarne laenutada noortekeskusest jalgrattaid, millega saab hõlpsasti sõita mõnda looduskaunist kohta avastama või järve äärde ujuma. Nii et erinevatest võimalustest juba puudu ei tule. 

Meie noortekeskuses on väga suur rõhk noorte omaalgatusel. See tähendab seda, et noored planeerivad ja viivad ellu enamuse noortekeskuse tegevustest ja sündmustest. Tänu sellele toimub väga omanäolisi ja noortepäraseid sündmusi. Näiteks korraldavad noored kendama, pinksi, piljardi ja naeru võistlusi, diskot, lemmikloomapäeva, aaretejahti, ps4 ralliturniire, peavad kohvikut, kokkavad põnevaid toite, korraldavad pidusid, lauamänguõhtuid jne. Kõige lemmikumad on kindlasti noortekaööd, kus noortekeskus on avatud ööläbi. Kuna noorte loovusel ja entusiasmil pole piire, siis on vaid oluline, et noorsootöötaja ja välisvabatahtlik suudaksid neid selles protsessis toetada.  

Noortekeskust külastab igapäevaselt umbes 15-20 noort, kes on põhiliselt vanuses 7-15 eluaastat. Selleks, et kõik noored saaksid märgatud ja toetatud, on välisvabatahtliku olemasolu väga vajalik, sest üks noorsootöötaja ei suuda jõuda korraga kõigi noorteni. Lisaks noorte toetamisele on vabatahtlikul oluline roll ka loovusringi läbiviimisel. See on koht, kus vabatahtlik saab pakkuda noortele eriilmelisi tegevusi nende maailma rikastamiseks. Kuna Taheva piirkonnas elab palju noori, kelle perede majanduslik seis ei võimalda reisida ja seega ei puutu nad tihti kokku välismaalastega, on teisest kultuurist tuleval inimesel väga oluline roll kanda – noored saavad praktiseerida temaga oma võõrkeelt, õppida tundma erinevaid kultuure ning õppida leidma kontakti uute inimestega. Avatus ja tolerantsus on see, mida väikeses maakoolis on keeruline noortele õpetada ilma selleta, et nad puutuksid kokku laia maailmaga, seega on välisvabatahtliku abi hädavajalik ja vägagi teretulnud mitte ainult kohalikele noortele, vaid kõigile piirkonnas elavatele kogukonnaliikmetele.

Leia meid ka:

Kontakt:

Kõik ettevõtted
Kõik vabaühendused