Taheva Häälekandja ootab juunikuu teises pooles ilmuvasse lehte materjali. Palume tekstid ja fotod saata hiljemalt 12. juunil aadressile vallavanem@taheva.ee või tuua vallamajja