Valga vallale tähtajaga 20.02.2020 esitatud kogukonna arendamise Taheva ja Karula piirkonna projektitaotlustest rahuldati järgmised:

  • Taheva Valla Külade Selts – Hargla küla heakord 2020                                       900 eurot;
  • Koikküla Külaselts – Ühistegevuseks vajaliku külmkapi soetamine                  333 eurot;
  • Lüllemäe Rahvaõpistu – Kõlakoja rekonstrueerimine                                          1 000 eurot;
  • Taheva Valla Külade Selts – Kotuse piirkonna reklaam- ja tunnusvideo          700 eurot;
  • Karula Naisselts MTÜ -„Elust enesest”, „Elu siin ja seal”                                    131 eurot;
  • Karula Muinsuskaitse Selts – Karula Mälupank                                                     972.85 eurot;