Taheva piirkonna mittetulundusühendused said toetused Valga vallas tähtajaga 20.11.2018 välja kuulutatud kogukondadele suunatud toetusvoorust järgmiselt:

  • EELK Hargla Kogudus – Hargla heakorra tagamine ja parandamine – 710€
  • Taheva Valla Külade Selts – Sooblase küla bussipeatusesse atraktiivse ootepingi paigaldamine – 800€
  • Taheva Valla Külade Selts – Kotuse infovoldiku kaasajastamine ja kordustrükk – 800€
  • Koikküla Külaselts – Koikküla puhkealale välitreeningala ehitusprojekti koostamine – 366€
  • MTÜ Parmu Ökoküla – MTÜ Parmu Ökoküla arengukava koostamine – 800€