Taheva valla ajaleht ootab kaastöid kuni 17. märtsini. Materjal saata aadressile vallavanem@taheva.ee.