Läbimõeldud, koordineeritud ja kaasava protsessi tulemusel koostatakse Valga valla Taheva piirkonna külade ühine arengukava, mille koosseisus on olemasoleva olukorra kirjeldus ning analüüs, samuti tulevikuvaade eesmärkide, visiooni ja tegevuskava näol. Arengukava on Taheva piirkonna külade elanike ehk end ühtsena määratleva Valga valla osa kokkulepe edasiseks tegevuseks, aluseks erinevate tegevuste, projektide jms algatamisele. Arengukava koostamise lõppfaasis viiakse läbi Valga valla erinevate piirkondade ja kogukondade seminar, kus on tähelepanu all Taheva, Karula, Tõlliste ja Õru piirkondades kogukondade arendamise ja koostöö traditsioonid ja otsitakse vastust küsimusele, kuidas saame koostöös luua Valga vallas tugevamat baasi külakogukondade kaasatusele ja arengule.

Kohaliku omaalgatuse programmist tuleb seltsile külade arengukava koostamiseks toetust 1950 eurot. Projekti omaosaluse katmiseks on toetuse taotlus esitatud Valga Vallavalitsusele.