Hää meel on teada anda ühest vahvast koolitusvõimalusest (tasuta)!

Grupi suurus 12 inimest (nii, et kes ees, see sees!)

Koolitused toimuvad Lüllemäel, kokku kohtutakse 6 korral (14-15, 21-22, 26-27 veebruar).

Registreerumine 15-da jaanuarini – enekaas@gmail.com või 5330 1511

 

Teemad: