Valga Vallavalitsus avaldab teadaande Vabariigi Valitsuse 8.08.1996 määruse nr 211 “Peremehetu ehitise hõivamise korra kinnitamine” punkti 9 alusel.

Valga Vallavalitsus teatab, et on võtnud arvele peremehetu ehitistena reformimata riigimaal (katastritunnus 85501:001:0681) Lüllemäe külas, Valga vallas asuvad biotiigid.

Ehitiste viimase omaniku kohta teadaolevad andmed puuduvad.

Vastuväiteid ehitise peremehetuse või selle kohaliku omavalitsuse poolt hõivamise kohta palume Valga Vallavalitsusele esitada kahe kuu jooksul käesoleva teate avaldamises aadressil Valga Vallavalitsus, Puiestee tn 8, Valga linn, 68203, Valga maakond, e-post: valga@valga.ee, tel 76 69990.

Foto: Maa-ameti fotoladu