Head lapsevanemad ja õpetajad!

Viimastel nädalatel on sagenenud teated lastest, kes mängivad nii sõiduteedel kui sotisaalmeedia vahendusel ohtlikke mänge ning seavad sellega ohtu oma elu või vigastavad ennast. Sõiduteedel mängitav mäng “Jookse voi sure” sisu on joosta liikuva sõiduki eest võimalikult lähedalt üle tee, kogudes iga filmitud “etteaste” eest punkte. Sotsiaalmeedia vahendusel levivatest mängudest on üks ohtlikumaid “Sinine Vaal”, “Blue Whale” voi „Синий кит”. Mängus osalemine on laste jaoks lihtne – sotsiaalmeedias tuleb postitada teemaviide #bluewhale, #iminthegame või midagi sarnast. Seejarel võtab võõras inimene teemaviite postitanud lapsega ühendust. Võõras suhtleb lapsega interneti teel ning läbi hirmu ja ähvardamiste kontrollib tema käitumist. Lapsele antakse ülesandeid, kus ta peab end vigastama, täitma ohtlikke ülesandeid voi ärkama öösel, et vaadata häiriva sisuga videoid. Tavaliselt kästakse noorel lõigata voi kriimustada kaele voi jalale sinivaala kuju.

Lapsevanemad, palun jälgige, millega teie laps arvutis voi nutiseadmes tegeleb. Pöörake tähelepanu sellele, kas lapsele on tekkinud kahtlustäratavaid haavu või vigastusi ning küsige nende tekkimise kohta. Õpetajad, pöörake tähelepanu laste muutunud käitumistele või nähtavatele vigastustele. Kui kahtlustate, et laps on sattunud mängu ja vajab abi, tuleb temaga rääkida ohtudest ning teavitada koolipsühholoogi, sotsiaaltöötajat, lastekaitsetöötajat või politseid. Samuti võib abivajavast lapsest teada anda lasteabitelefonil 116 111. Spetsialistid teavad, kuidas kõige oskuslikumalt olukorrale reageerida ning oskavad anda nõu ja soovitusi. Palun näidake hoolivust ja tundke huvi laste tegemiste vastu. Tundes huvi laste tegemiste ja sotsiaalmeedias suhtlemise vastu ning olles hooliv ja osavõtlik, saame säästa laste tervist ja elu. Ohumärkide ilmnemisel tuleb säilitada rahu ning olla lapsele toeks keerukast olukorrast väljatulemisel.

Miks me ohtlikkest mängudest räägime? Usume, et teades ja tundes võimalikke ohtusid – eluohtlike mängude sisu ja kuidas neid mängitakse, oskate ohuolukordi ara tunda ja neile õigel ajal reageerida, tekitamata ebavajalikku huvi laste seas. Nii on teil võimalus sekkuda ja raske tagajärg ara hoida.

Tähelepanelikkust soovides, Eve Liblik lastekaitse osakonna juhataja Sotsiaalkindlustusamet Eve.Liblik@sotsiaalkindlustusamet.ee 640 8110

Andero Sepp veebikonstaabel Politsei- ja Piirivalveamet andero.sepp@politsei.ee 730 8867