Valga Vallavalitsus rakendas töösse uue kaardirakenduse valla üldplaneeringu koostamiseks. Ideekorje kaardile on võimalik esitada asukohast lähtuvaid seisukohti ja ettepanekuid, mis aitavad kas lühemas või pikemas perspektiivis valla arengut suunata. Ideekorje rakenduse kaudu on võimalik anda omavalitsusele tagasisidet kohalikest probleemidest, kitsaskohtadest või hoopis väärtustamist vajavatest objektidest. Kogutud ideedele annab vallavalitsus tagasisidet ja arvestamisele minevad ettepanekud kajastatakse koostatavas valla üldplaneeringus.

Ideerakenduse kaudu on võimalik jätta koos ettepanekuga oma kontaktid, et olla ka edaspidi kaasatud Valga valla üldplaneeringu koostamise menetlusse. Kontakti jätnud isikutele edastatakse üldplaneeringu koostamisega seotud teateid ja tutvustatakse valminud dokumente. Vallavalitsuse eesmärk on tagada üldplaneeringu avalikkus ja menetlusse piisav kaasamine. Ruumilise planeerimise üks peamiseid põhimõtteid on, et igal ühel on õigus osaleda planeerimismenetluses ja avaldada arvamust planeeringu kohta. Piisav kaasamine tagab Valga valla ja vallasisese linna ruumilise arengu põhimõtete ning suundumuste kokkuleppimise.

Valga valla ruumilise planeerimise ideekorje kaardirakenduse leiab SIIT