Hea Kotuse piirkonna elanik ja sõber!

Oleme koostamas Taheva, Karula, Mõniste ja Ähijärve piirkonna vaatamisväärsuste, külastus- ja looduspaikade ning sündmuste kohta TOP12 nimekirja, mille abil soovime pakkuda piirkonna külastajatele esmast ülevaadet nii pildis kui ka sõnas põnevatest kohtadest/sündmustest.

Antud esimese küsimustikuga soovime teada Sinu arvamust, et mis on need paigad, vaatamisväärsused ja sündmused, mis võiksid kuuluda Kotuse TOP12 nimekirja. 4. juunil koostame antud tulemuste põhjal nimekirja kõigist väljapakutust ning korraldame hääletuse ja selle tulemusena paneme kokku TOP12 nimekirja, mille avaldame Kotuse kodulehel.

Oma arvamust saad avaldada SIIN