Kui sinu pereliikmel esinevad mäluhäired või dementsussündroom ja sa ise või sinu pereliikmed vajavad tuge, siis oled oodatud tugigruppi!

Rõuge tugirühm alustab teisipäeval, 15. juunil kell 16.00 Rõuge kaugtöökeskuses Catlamaja (Soojuse 5, Rõuge alevik).

Lähedased, kes soovivad tugigrupist osa võtta, võivad sellest märku anda kirjutades ere.tuunas@ehtk.ee või helistades 5308 8580.

Tugigrupist võivad osa võtta kõik inimesed, keda see teema puudutab!

Tugigrupi kohtumine kestab ligikaudu 1,5 tundi ja on TASUTA.

Kui sul on lähedane, kelle eest on vaja hoolt kanda, sest:

  • tal esinevad mäluhäired, unustab igapäevased tegemised ja toimetused;
  • mõnikord eksib tuttavas kohas, ei tunne ära tuttavaid inimesi ega oma asju;
  • kipub unustama enese eest hoolitsemise, mõnikord ei saa arukellaajast;
  • muud toimetulekut segavad asjaolud,

siis oled oodatud tugirühma kohtumisele!

Tugigruppide kohtumiste osalust toetab projekt „Vaimse tervise häiretega eakatele suunatud hoolekandeteenuste arendamine Võrumaal” ehk VESTA. Projekt nr 2014–2020.2.02.20-0305. Projekti eesmärk on parandada vaimse tervise häiretega eakate toimetulekut oma kodus ja nende lähedaste võimalusi osaleda tööturul.

Projektis teevad koostööd Võrumaa Arenduskeskus, kohalikud omavalitsused, MTÜ Elu Dementsusega ja MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus.