Taheva vald tähistab 2017. aastal oma 25. aastapäeva. Sama aasta sügisel saab Taheva vald üheks Valga valla osaks ning praegusel kujul valla tegevus lõpeb.  Oma juubeliaastal soovib vallavalitsus tänada ja tunnustada kodanikke ja koostööpartnereid tehtud töö ja antud panuse eest vallaelu edendamisesse. Seega ootab Taheva Vallavalitsus põhjendatud ja kirjalikult vormistatud ettepanekuid kandidaatide osas, kes väärivad tunnustamist ja esiletõstmist oma osa eest vallaelu arendamisel. Tunnustatavad valib laekunud ettepanekute seast välja vallavanema moodustatud komisjon. Sobiv kandidaat on teinud rohkem kui tema otsesed tööülesanded on eeldanud. Tema töö on olnud tähelepanuväärne ja motivatsioon kõrge, ta on olnud eeskujuks teistele. Valdkond, mille kaudu kandidaadiks esitatu on valla ellu panustanud, ei ole piiratud.  Ettepanek peab sisaldama kandidaadi nime, kontaktandmeid ja tema teenete kirjeldust. Samuti tuleb esitada ettepaneku tegija nimi ja kontaktandmed. Ettepanekuid tunnustatavate kohta ootame kuni 30.06.2017 aadressile vallavanem@taheva.eevõi aadressile Vallamaja, Laanemetsa küla, Taheva vald, 68103 Valga maakond. Taheva valla tänu- ja tunnustusüritus on kavas 18. augustil 2017.