Vabariigi Valitsus moodustas 17.03.2023 määrusega nr 31 Malluste looduskaitseala ja kinnitas kaitse-eeskirja. Määrus jõustub 01.04.2023.

Malluste looduskaitseala asub Valga maakonnas Valga vallas Koiva külas.

Vabariigi valitsuse määrus

Vabariigi valitsuse seletuskiri

Malluste looduskaitseala kaart

 

Allikas: www.valga.ee