Valga maavalitsus annab teada, et maakonna arengunõukogu töökomisjonid on alustanud  arengustrateegia „Valgamaa 2020″ iga-aastast ülevaatamist, mille käigus hinnatakse strateegia ja selle tegevuskava täitmist. Samuti tehakse arengunõukogule ettepanek vajalike muudatuste kinnitamiseks.   Seoses sellega ootab Valga maavalitsus maakonna elanike, ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide ettepanekuid arengustrateegia täiendamiseks 30. oktoobriks 2015 e-posti aadressil info@valga.maavalitsus.ee . Maakonna arengustrateegia ja selle lisad on kättesaadavad maavalitsuse veebilehelt. Info maakonna arengunõukogu ja selle töökomisjonide kohta leiate SIIT.