Tublid emad ei jää ka sel aastal märkamata ja nüüd on ülim aeg neist meile märku anda. Kandidaatide esitamise tähtaeg on pühapäev, 26. aprill.

Aasta ema tiitliga tunnustatakse pereema, kes on pühendunud ja hea ema ühele või enam lapsele andes neile armastust, hoolt, eeskuju ja õpetust. Esitatud kandidaat ei pea olema abielus ja peres võivad kasvada ka kasulapsed.

Aasta ema konkursile sobiv kandidaat on Eesti Vabariigi kodanik, kelle elukohaks rahvastikuregistris on Valga vald ning kes on tunnustatud nii oma ametitöös kui perekonnas ja kes on ühiskonnale heaks eeskujuks ka väljaspool oma pereringi. Aasta ema aunimetus omistatakse ühele emale ainult üks kord.

Taotluse võivad teha kõik, kes on märganud häid ja eeskujulikke emasid. Oodatud on pildid ning lähedaste (laste, abikaasa) või  töökaaslaste iseloomustused kandidaadi kohta.

Kirjalikud taotlused „Valga valla aasta ema” konkursile tuleb saata e-posti aadressile valga@valga.ee või paberkandjal Valga vallavalitsus aadressil Puiestee 8, Valga.

Valga valla aasta ema tiitel oli plaanis anda üle üle 8. mail, valla emadepäeva kontserdil Hargla Maakultuurimajas. Kuid praegune aeg nõuab erandlikke tegusid ning juhul, kui oleme sunnitud piduliku sündmuse ära jätma või edasi lükkama, antakse tunnustus üle hiljem. 

Eelmisel aastal sai Valga valla aasta emaks Sirje Sinisalu, kelle esitasid nominendiks tema lapsed. Nominente esitati kokku kuus.

 

Fotol on möödunud aasta Valga valla aasta ema Sirje Sinisalu

 

Allikas: www.valga.ee