Vaata oma lähima kirjakasti asukohta!

Kiired arengud infokommunikatsioonitehnoloogias on kaasa toonud muutusi inimeste suhtlemis- ja tarbimisharjumustes. Kirju saadetakse vähem, kuna suhtlus on kolinud e-kanalitesse. Samas on taas populaarsust kogumas postkaartide saatmine, nii et postiteenusest on üha enam saamas mitte kiire info, vaid emotsioonide vahendaja.

Eesti Post käib muutustega kaasas, ent ei unusta inimesi, kes eelistavad traditsioonilisi kirjasaatmisvõimalusi või soovivad oma häid soove postkaardiga teele panna. Et ka nende elu oleks lihtsam, kiirem ja mugavam, alustas Eesti Post 2017.aastal kirjakastide võrgustiku korrastamist ja tõi kirjakastid käidavatesse kohtadesseEesmärk oli, et inimestel oleks lihtne postitada oma kiri muude asjatoimetuste kõrval ning selleks poleks vaja teha eraldi käiku kirjakasti juurde.

Õigete kohtade leidmiseks küsis Eesti Post nii kohaliku omavalitsuse kui elanike abi. Koostöö toimis hästi ning suur hulk kirjakaste said vähekäidavatest kohtadest viidud just sinna, kuhu kohalikud soovisid.

Seda, et said valitud õiged kohad, näitab see, et elanike või omavalitsuse soovil ümberpaigutatud või vanasse sobivasse paika jäetud kirjakastide kasutatavus pole hoolimata kirjade mahu vähenemisest langenud või on isegi kasvanud.

Samas on mugavates kohtades paiknevad kirjakastid toonud kaasa selle, et kõrvalisemate kirjakastide kasutus on järsult langenud. Tõenäoliselt just selle tõttu, et isegi kui kõrvalisem postkast on inimesele lähemal, eelistab ta postitada kirja muude tegevuste käigus ehk kasutab selleks enamkäidavas kohas asuvat kirjakasti.

Valga vallas on kirjakaste, mida praktiliselt ei kasutata või kasutatakse äärmiselt vähe. Valga vallas on kokku 39 kirjakasti, millest  33 kasti on tihedalt kasutuses. 6 kasti on aga need, mis seisavad praktiliselt tühjalt. Samas kirjakandja peab neid kontrollimas käima, kogumisring ja aeg pikeneb.

Asjatu töö vähendamiseks võtab Eesti Post need kirjakastid maha. Võrgustikku hakkame korrastama 26.02.2020.

Lähimate kirjakastide asukohti saavad kliendid vaadata kodulehel (Asukohad ja lahtiolekuajad/Kirjakastide register )

Kirjakast on see, kuhu inimesed  ise kirju postitavad. Postkast on kodu või asutuse juures olev postkast, kuhu inimesele/asutusele posti tuuakse.  Postkastide asukohti kirjakastide võrgustiku korrastamine loomulikult ei puuduta.

Häid kirju kõigile!

 

Valga Valla kirjakastide asukohad

Kirjakasti aadress Asula, linn Kirjakasti asukoha kirjeldus kasti nr
Peetri 2 Valga Valga Haigla seinal 15-12
Tartu 107 Valga Tartu 107 maja juures jalal 15-16
Riia mnt 18 Valga Rimi kaupluse välisukse kõrval jalal 15-173
Õru Õru Õru keskuses korrusmajade juures jalal 15-174
Laanemetsa teine bussipeatus Laanemetsa Laanemetsa bussipeatuse juures 15-178
Paju Paju Paju hooldekodust 100 m teeääres oleva grupikasti juures 15-180
Iigaste Iigaste  Iigaste külas hoone seinal 15-181
Kesk 10 Valga Valga postkontor, välimine 15-2
Aia 16 Valga  Linnavalitsuse ristmikul jalal 15-21
Raudteejaam Valga Raudteejaama ees jalal 15-27
Jaama 2b Valga Jaama pst 2b, Maxima PA kõrval 15-28
Kuperjanovi 62 Valga Kuperjanovi 62 kaupluse juures jalal 15-3
Metsa 21 Valga Metsa 21 maja seinal 15-32
Raudtee 2  Tsirguliina endise Tsirguliina postkontor ees 15-40
Valga mnt 12 Tsirguliina Anti poe juures jalal 15-41
Sooru Sooru  küla keskel jalal 15-42
Lüllemäe Lüllemäe Lüllemäe Noortekeskuse juures jalal 15-44
Rebasemõisa Rebasemõisa Rebasemõisas majade õuel kõrvalhoone seinal 15-48
Käärikmäe Tollari Tollari külas  stendil 15-49
Pikkjärve Pikkjärve Pikkjärve bussipeatuse juures jalal 15-51
Koobassaare Koobassaare Koobassaare tee ääres 15-54
Karula Karula Karula küla keskel  tee ääres 15-57
Hargla Hargla Maakultuurimaja juures jalal 15-65
Hargla Kalliküla Kalli hooldekodu bussipeatus 15-66
Sanatooriumi 7 Tsirgumäe Taheva Sanatoorium 15-68
Võru 39 Valga Võru 39 kpl juures jalal 15-7
Kaagjärve Kaagjärve  Kaagjärve postipunkti/kaupluse ees 15-71
Taheva Taheva Taheva kordoni garaaži seinal 15-74
Hargla Hargla  Hargla kooli juures 15-79
Koikküla Koikküla Koikküla kpl seinal 15-80
Tagula Tagula Tagula külas, grupikastide  juures seinal 15-84
Priipalu Priipalu Priipalu külas, kiriku juures  grupikastide 15-88
Laatre Laatre Laatre keskuses grupikastide juures jalal 15-99

 

Allikas: valga.ee