Rahvastikuregistri andmetel oli Valga vallas 01.01.2020 seisuga 15550 elanikku (7473 meest ja 8077 naist).

Valga valda  sündis 2019 aastal 113 uut ilmakodanikku (68 poissi ja 45 tüdrukut).

Suri 241 isikut (103 meest, 138 naist).

Oma elukoha registreeris 651 isikut, kellest 199 saabusid välisriigist (139 Lätist, 30 Soomest, 10 Venemaalt, 5 Saksamaalt, 4 Prantsusmaalt, 3 Ukrainast, 2 Tšehhist, 2 Ecuadorist, 2 Suurbritanniast, 1 Austriast, 1 Ungarist), 208 isikut saabus teistest omavalitsustest ja 244 isiku puhul toimus isikute elukohaandmete taastamine (neist 39 olid Euroopa Liidust saabunud kodanikud, kelle elukoht oli registreeritud Eesti riigi täpsusega).

Valga vallast lahkus 598 isikut, neist 359 isikut teise omavalitsusse, 46 välisriiki, omaniku nõudmisel isiku elukoha andmete muutmisel lõpetati 91 isiku rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmete kehtivus ja 102 (Eestis elukoha rahvastikuregistrisse kandnud Euroopa Liidu kodaniku) puhul säilitati rahvastikuregistri aktuaalsete andmete hulgas tema elukoha aadress riigi täpsusega (elukoht Eesti). Vallasiseselt vahetas elukohta 632 isikut.

Registreeriti 66 abielu, 2 abielu sõlmiti vaimuliku poolt, abielulahutusi oli 27.

 

Allikas: www.valga.ee