Kaasava eelarve ideekorje toimus 22. november – 10. detsember 2021. Kokku laekus 13 ettepanekut.

 

Laekunud ettepanekud (tähestikulises järjekorras):

 • Jalgratta õpperada Pedeli kergliiklustee juurde;
 • Kaagjärve discgolfi rada;
 • Kaagjärve külas seiklusrada;
 • Karula Teeninduskeskuses – Lüllemäe raamatukogu kõrval paikneva terrassi   kohandamine  Õueraamatukoguks, mis saaks olema avalik tegevus-ja puhkeala;
 • Lüllemäe külaplatsi korrastamine ja uuendamine;
 • Nipernaadi pronksskulptuurile valguslahenduse ja haljastuse loomine Säde parki;
 • Säde pargi väikelaste mänguväljaku uuendamine;
 • Säde park mõnusaks puhkekohaks;
 • Tsirguliina ja Lüllemäe mini-rambid;
 • Valga Põhikooli jalgratta parkla;
 • Väikelaste mänguväljak Valga linna Räni parki;
 • Välisvalgustus Kaagjärve küla kortermajadele;
 • Välitreenimisala Kaagjärvele.

Sõelumiskomisjon analüüsib kõiki ettepanekuid ja valib välja rahvahääletusele minevad ettepanekud. Rahvahääletusele ei lähe ettepanek, mis ei vasta kaasava eelarve määruses sätestatud nõuetele, ei ole tehnilistel põhjustel realiseeritav, on juba valla poolt elluviimisel või on vastuolus heade tavade ja kehtivate õigusaktidega.

Rahvahääletusele pääsenud ettepanekuid tutvustatakse Valga valla infokanalites.

Rahvahääletus toimub 2022. a alguses ja hääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel hääletuse hetkel Valga vald. Iga rahvahääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme erineva, endale meelepärase idee poolt. Rahvahääletus toimub VOLIS keskkonnas.

Ellu viiakse vähemalt kaks rahvahääletusel kõige rohkem hääli saanud ideed, tingimusel, et ideed paiknevad valla erinevates piirkondades.   

 

Allikas: www.valga.ee