Vallavalitsus tegi koostöös valla koolidega projekti, millega taotles  Euroopa Regionaalarengu Fondi voorust “Väikelahendused hariduslike erivajadustega õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse” lisavahendeid. Käesoleva nädala alguses saabuski rõõmustav uudis: koolidele hädavajalikke lahendusi võimaldav projekt sai heakskiidu.

„Projekti eesmärgiks on Valga valla üldhariduskoolides suurendada valmisolekut rakendada kaasava hariduse põhimõtteid, mille kohaselt õpib haridusliku erivajadusega õpilane kodukohajärgses üldhariduskoolis ning võimalusel tavaklassis,” täpsustab valla haridusspetsialist, ühtlasi nimetatud projekti juht Ivi Tigane. „Õppeasutustes planeeritakse selle toetuse abil teha ehitustöid ruumide kohandamiseks ning soetada väikevahendeid hariduslike erivajadustega õpilastele tõhusama õppe korraldamisel.”

Projekti kogumaksumus on 124 418,82 eurot, millest struktuuritoetust antakse kuni 85% projekti abikõlblikest kuludest ja omafinantseering on vähemalt 15% – ligikaudu 19 tuhat eurot – abikõlblikest kuludest.

Projekti teel soetatud vahendite ja ehitustööde abil saavad täiendavaid tugimeetmeid ja tingimusi vajavad õpilased, kes tulenevalt nende ajutistest või spetsiifilistest õpiraskustest vajavad tavakoolis eriõppe korraldust või spetsiaalseid õppevahendeid. Need on näiteks õpilased, kel on arvutamis-, kirjutamis- või lugemisraskus, ajutine õpiraskus, düsleksia, düsgraafia, käitumisprobleemid, kerge intellektipuue või muu erivajadus.

Tsirguliina Koolile ja Valga Põhikoolile plaanitakse projekti toel soetada hariduslike erivajadustega õppuritele mõeldud õppe- ja abivahendeid ning õppematerjale.

Hargla Koolis on plaanis ehitustööd, mille käigus kohandatakse ümber kolm klassiruumi toimetuleku õppekava õpilaste jaoks. Sellega luuakse siiani puudunud tingimused lastele, kes vajavad tugispetsialistide – näiteks sotsiaalpedagoog ja logopeed – teenust.

Lüllemäe Põhikoolil on plaan ehitada invatualettruum ja kaldteed koolimaja ja söökla treppidele.

Haridusspetsialist Ivi Tigane loodab, et vaatamata Euroopas ja mujal maailmas kujunenud olukorrale saavad kõik vajalikud vahendid soetatud ning ehitustöödega jõutakse valmis projektis märgitud tähtajaks, milleks on 30. oktoober 2020. „Projekti koostamise periood on olnud üsna pikk ja ajamahukas, kuid oleme positiivse vastuse üle väga rõõmsad,” lisab Tigane. 

 

Allikas: SIIT