Kultuuritööga ja kogukonna arendamisega tegelevate mittetulundusühenduste projektitoetuste taotluste esitamise tähtaeg on 20. mai. Valga Vallavalitsuse määrusega kehtestati II, III ja IV kvartali kogukonna arendamise projektitoetuste taotlustele maksimaalseks toetussummaks 1000 eurot.

Tähtpäevaks laekunud taotluste menetlemise aeg on kuni 30 tööpäeva alates taotluse esitamise tähtpäevast. Taotluse menetlus algab taotlusvooru esitatud taotluse registreerimisest ning lõpeb vallavalitsuse otsusega taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta. Kultuuritööd korraldavate mittetulundusühenduste projektitoetuse taotlusi hindab vallavalitsus poolt moodustatud kultuurikomisjon. Kogukonna arendamisega tegelevate mittetulundusühenduste projektitoetuse taotlusi hindab vallavalitsuse poolt moodustatud küla- ja asumiliikumise komisjon.

Taotlused tuleb esitada Valga Vallavalitsusele kas e-keskkonnas, e-posti teel aadressile valga@valga.ee või tuua käsitsi aadressile Puiestee 8, Valga.

Taotluse esitamiseks e-keskkonnas tuleb Valga valla kodulehel www.valga.ee valida parempoolsest menüüst „Esita taotlus” ning logida seejärel ID-kaardi või Mobiil ID-ga sisse iseteeninduskeskkonda.

Kui soovitakse taotlus esitada e-posti teel või täita käsitsi, siis kultuuri- ja kogukonnaprojektide projektitoetuste taotlusvormid on kättesaadavad Valga valla kodulehelt, mille leiab SIIT