Arvestades kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse, koolieelse lasteasutuse seaduse ja lasteaedade hoolekogude ettepanekutega, on Valga valla koolieelsed lasteasutused kollektiivpuhkustel järgnevalt:

☀️Hargla Kooli lasteaiarühm 29. juuni − 26. juuli;
☀️Lüllemäe Põhikooli Kaagjärve lasteaiarühm 6. juuli − 16. august.
☀️Lüllemäe lasteaiarühmad 6. juuli − 2. august;
☀️Tsirguliina Lasteaed Õnnelind 29. juuni − 19. juuli;
☀️Valga Lasteaed Buratino, Valga Lasteaed Kaseke;
☀️Valga Lasteaed Pääsuke 1. − 31. juuli;
☀️Õru Lasteaed-Algkooli lasteaiarühm 25. juuni − 31. juuli.

Ajavahemikul 1. kuni 31. juuli on valvelasteaiaks Valga Lasteaed Walko.