Kandideerimine on avatud!

Noortevolikogu eesmärk on arutada noori puudutavaid küsimusi ning teha nende kohta ettepanekuid Valga Vallavolikogule (edaspidi vallavolikogu) ja Valga Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus), lähtudes noorte vajadustest ja huvidest.

 

Kuidas kandideerida?

Noortevolikogusse saab kandideerida noor, kes on valimiste toimumise hetkel 14–21-aastane ja kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Valga vald või kes õpib Eesti Hariduse Infosüsteemi andmetel Valga vallas asuvas üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses.

Kandideerimiseks tuleb esitada kandideerimisavaldus.

Kandideerimisdokumendid saab noorsootöötajatelt üle valla ja ka Valga valla kodulehelt.

Saada avaldus hiljemalt 06.04.2023 e-posti aadressile noortevolikogu@valga.ee

 

Valimisperiood

Valga valla noortevolikogu valimised toimuvad 17.04-23.04.

Noortevolikogu valimise õigus on noorel, kes on valimiste toimumise hetkel 14–21-aastane ja kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Valga vald või kes õpib Eesti Hariduse Infosüsteemi andmetel Valga vallas asuvas üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses.

Hääletamine toimub elektrooniliselt infosüsteemis, kus tuleb ennast identifitseerida, ning Valga vallas asuvates üldhariduskoolides ja noortekeskustes, kus tuleb ennast identifitseerida õpilaspileti või isikut tõendava dokumendiga.

Valituks osutuvad 15 enim hääli saanud kandidaati.

 

Valimiskomisjon

Valga valla noortevolikogu valimisi korraldab Valga vallavalitsuse poolt kinnitatud valimiskomisjon:

  • spordi- ja noorsootööspetsialist Tõnu Vahtra;
  • Valga Avatud Noortekeskuse juhataja Siret Kõrge;
  • Valga Avatud Noortekeskuse noorsootöötaja Dea Margus;
  • Valga Avatud Noortekeskuse noorsootöötaja Karoliine Saega;
  • Keskkonnaspetsialist Madis Mumm.

 

Allikas: www.valga.ee