Valga Vallavalitsus on koostanud koostöös AS-ga Valga Vesi ja OÜ Keskkonnalahendused Valga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2022-2035. Valga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) arendamise kava koostamise eesmärgiks on anda raamistik ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengu planeerimisele ja elluviimisele, et parandada elanikkonnale ja teistele tarbijatele pakutava teenuse kvaliteeti.

Valga valla ÜVK arendamise kava Avalik väljapanek toimub ajavahemikul 16.11.2021-30.11.2021, kava on tutvumiseks kättesaadav Valga valla kodulehel aadressil https://www.valga.ee/uhisveevargi-ja-kanalisatsiooni-arengukava ning vajaduse korral on võimalik kavaga tutvuda ka Valga Vallavalitsuses, aadressil Puiestee tn 8 Valga linn kabinet 209. Kui soovite kavaga tutvuda Valga Vallavalitsuses kohapeal, siis palume eelnevalt kokku leppida aeg. 

Igaühel on õigus avaliku väljapaneku kestel esitada Valga Vallavalitsusele kirjalikke ettepanekuid e-posti aadressile valga@valga.ee või paberkandjal, saates need  Valga Vallavalitsuse aadressile Puiestee tn 8 Valga linn .

Juhul, kui avaliku väljapaneku kestel esitatakse kirjalikke ettepanekuid, toimub ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava avalik arutelu 08.12.2021 algusega kl 17.00 Valga Raekoja I korruse saalis (aadressil Kesk tn 11). Avaliku aruteluga on võimalik liituda ka MS Teamsi vahendusel kasutades linki: Koosolekuga liitumiseks klõpsa siin Vastavalt kehtestatud piirangutele saavad koosolekust füüsiliselt osa võtta vaktsineerimiskuuri läbi teinud vallaelanikud, teistel on võimalus arutelust osa võtta MS Teamsi vahendusel.

 

Allikas: www.valga.ee