Valga Vallavalitsus otsustas koroonaviiruse leviku tõkestamiseks sulgeda kõik avalikuks kasutamiseks mõeldud spordi- ja mänguväljakud. Rajatised on piiratud ning varustatud eesti- ja venekeelsete siltidega.

Terviseameti poolt COVID-19 kohta edastatud info kohaselt on viirus erinevate pindade kaudu kergesti leviv. Kuna avalikke väljakuid kasutatakse aktiivselt, ei ole seal võimalik korraldada pindade nõuetekohast desinfitseerimist.

Lisaks tuletame meelde, et avalikes kohtades, aga ka näiteks tervise- ja matkaradadel tuleb hoida teiste inimestega vähemalt kahemeetrist vahet ja avalikus kohas tohib koos viibida kuni kaks inimest. See piirang ei kehti koos viibivatele ja liikuvatele perekondadele ning inimestele, kes täidavad avalikke ülesandeid.

Rajatised on esialgu suletud kuni 1. maini 2020. Palume kõigil vallakodanikel jälgida ohutusnõudeid ja mitte eirata eriolukorra juhiseid.

 

Allikas: www.valga.ee