Valga vald annab kodanikele võimaluse otsustada, kuidas valla raha mõistlikult kasutada

Kui elanikke kaasatakse omavalitsuse rahaasjade üle otsustamisse, siis seda nimetatakse kaasavaks eelarveks. Kaasav eelarve annab kodanikele võimaluse otsustada, kuhu omavalitsus kõige mõistlikumalt võiks raha kulutada. Pea pooled kohalikud omavalitsused Eestis viivad ellu kaasavat eelarvet – nüüd on seda tegemas ka Valga vald.

Täna, 12. mail avaldati Riigi Teatajas aprilli lõpus vastu võetud Valga valla kaasava eelarve menetlemise kord, mida rakendatakse 1. maist 2021.

Kaasavat eelarvet Valga vallas rakendatakse selleks, et kaasata kodanikke valla elukeskkonna ja avalike teenuste kujundamisse, selle rakendamine annab omavalitsusele ka vahetut tagasisidet elanike soovidest ja vajadustest.

2021. aastal on Valga valla kaasava eelarve maht 50 000 eurot, mis jaotatakse rahvahääletusel kõige rohkem hääli saanud ettepanekute vahel. Kaasava eelarve idee võib olla kas Valga vallaga seotud avalikes huvides rajatav objekt maksumusega 5000−25 000 eurot või Valga vallas kultuuri, spordi ning kogukonna arengut toetav üritus maksumusega 3000−25 000 eurot. Piirmäärad tagavad selle, et eelarvest jätkub vähemalt kahe idee teostamiseks.

Vallavalitsus kutsub üles kõik asjast huvitatud inimesed valmistuma selleks, et mai lõpus esitada ideid, mida kaasava eelarve rahadega võiks Valga vallas ellu viia. Idee esitaja ei pea olema Valga valla kodanik. Idee esitamiseks on kindel vorm ja see hõlbustab oma idee tutvustamist. Kirja on vaja panna esitaja nimi ja kontaktid, väljapakutud idee kirjeldus ning selle täpne asukoht/ürituse toimumise kohta, idee olulisus ja hinnanguline maksumus. Soovitav on juurde lisada ka hinnapakkumised või kalkulatsiooni ja muud ideed illustreerivad materjalid.

Kõik nõuetele vastavad ideed lähevad rahvahääletusele. Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Valga vald. Hääletada saab kuni kolme erineva, endale meelepärase idee poolt. Rahvahääletus viiakse läbi elektroonilises keskkonnas ja seal tuleb ennast identifitseerida. Vallavalitsus loob ka elektroonilise hääletamise kohad, kus saab hääletada isik, kellel ei ole arvuti kasutamise võimalust.

Ellu viiakse rahvahääletusel enim hääli saanud ideed tingimusel, et ideed realiseeruvad valla erinevates piirkondades ning nende maksumus kokku ei ületa kaasava eelarveks kavandatud summat. Valga valla piirkondadeks on: Valga linn, Taheva, Karula, Õru ja Tõlliste piirkond. Rahvahääletusel toetust leidnud avaliku objekti idee viib ellu üldjuhul vallavalitsus. Kui aga rahvahääletusel leiab toetust mõni üritus, siis ürituse korraldajaks on idee esitaja. 2021. a kaasava eelarve ideed tuleb ellu viia hiljemalt 31. detsembriks 2022. a.

Kaasava eelarve ideekorje ning hääletamise tähtajad avaldatakse valla infokanalites. Määrusega ja kaasava eelarve protsessiga saab tutvuda Valga valla kodulehel. Samuti soovitame menetlemise kord üle lugeda Riigi Teatajast

Kuulake palun üle ka saade “Valgalase pooltund“, kus 12. mail oli külas Valga valla kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist Marika Muru, kes rääkis Valga vallas esmakordselt rakendatavast kaasavast eelarvest lähemalt. 

 

Allikas: www.valga.ee