14.juuni-16. juuni toimub Valga vallas taas suurjäätmete kogumine. Selleks ajavahemikuks paigaldatakse kogumiskohtadesse konteinerid, kuhu elanikud saavad oma suurjäätmed toimetada.

Valga linnas asuvas jäätmejaamas on võimalik muu hulgas tasuta ära anda suurjäätmeid. Samuti saab jäätmejaama tasuta üle anda elektroonikaseadmeid. Valla territooriumil on aga kohti, mis jäävad jäätmejaamast kaugemale ning seetõttu on vallavalitsus otsustanud korraldada valla kaugemates piirkondades suurjäätmete kogumisringi, mille käigus saavad eraisikud tasuta anda ära vana mööblit (diivanid, lauad, kapid, riiulid, toolid, voodid, madratsid, kardinapuud, jms). Antud kogumisringi käigus ei saa tasuta ära anda ehitusjäätmeid ega ohtlikke jäätmeid (eterniit). Suurjäätmete kogumismahutisse on keelatud panna muid jäätmeid.

Suurjäätmete kogumine leiab aset ajavahemikul 14. juuni – 16. juuni. Suurjäätmete kogumiskohta on paigaldatud konteinerid kuhu vallaelanikud saavad oma suurjäätmed ära viia. Palume suurjäätmete toomisest teavitada eelnevalt piirkonna kontaktisikuid. Juhul, kui kontaktisikutega mingil põhjusel kohtakti ei õnnestu saada, palume pöörduda keskkonnaspetsialisti Anni Teetsmanni poole tel. 5860 1328 anni.teetsmann@valga.ee Suurjäätmete kogumiskohad asuvad:

Taheva teeninduspiirkonnas Hargla külas (koolimaja juures)
Kontakt: Margus Viks tel. 5388 3601 e.post: margus.viks@valga.ee

Taheva teeninduspiirkonnas Koikkküla külas (lasteaia juures)
Kontakt: Margus Viks tel. 5388 3601 e.post: margus.viks@valga.ee

Tõlliste teeninduspiirkonnas Tsirguliinas alevikus (koolimaja juures). Kontakt: Siim Kattai tel 5306 8933 e-post: siim.kattai@valga.ee

Tõlliste teeninduspiirkonnas Laatre alevikus.
Kontakt:Siim Kattai tel 5306 8933 e-post: siim.kattai@valga.ee

Õru teeninduspiirkonnas Õru alevikus.
Kontakt: Andres Saarep tel. 767 9297 e-post: andres.saarep@valga.ee

Karula teeninduspiirkonnas Lüllemäe külas (raamatukogu juures). Kontakt: Margus Viks tel. 5388 3601 e-post: margus.viks@valga.ee

Karula teeninduspiirkonnas Kaagjärve külas (kaupluse juures).
Kontakt: Margus Viks tel. 5388 3601 e-post: margus.viks@valga.ee

Valga vallas, Valga linnas asub jäätmejaam aadressil Võru tn 109c, mis on avatud E 9.00-15.00, N-R KL 12.00-20.00, L- P kella 10.00-15.00.

Toimetame üheskoos keskkonna nimel ja kodukoha puhtuse heaolu silmas pidades.