Valga Vallavalitsus kutsub kõiki fotograafiahuvilisi üles saatma vallavalitsusse fotosid Valga valla elu-olust, sündmustest, loodusest, keskkonnast. Eesmärgiks on täiendada valla fotokogu, et edaspidi kasutada saadetud fotosid valla tegemisi kajastavate uudiste, teadete , planeeringute jne juures.

Fotod palume saata e-postiga: lenna.hingla@valga.ee hiljemalt 1. detsembriks 2018. Meilis ära märkida ka esitaja nimi ja kontaktandmed.

Osalejatele auhinnad!