Oleme oma õppekava koostamisel lähtunud Sotsiaalhoolekande seadusest tulenevatest nõuetest ning lisaks Lapsehoidja riiklikust kutsestandardist. Väljavõte Sotsiaalhoolekande seadusest Lapsehoiuteenus: § 115. Nõuded teenust vahetult osutavale isikule (1) Lapsehoiuteenust vahetult osutav isik (edaspidi lapsehoidja) peab vastama käesoleva seaduse § 129 lõike 1 punktides 2–6 sätestatud nõuetele. (2) Isik peab lapsehoidjana tegutsemiseks: 1) omama kutseseaduse alusel antud lapsehoidja kutset või 2) olema lõpetanud eripedagoogika, koolieelse pedagoogika, lapsehoidja või sotsiaaltöö eriala.   Lapsehoidja kutseõpe kestab 1 aasta ja on TASUTA. Õppekava lõpetades saadakse koolitunnistus ning Lapsehoidja kutsekvalifikatsiooni tunnistus, tase 4. Aastase õppe sees on ka talvine koolivaheaeg ehk kokku oleks õppetööd ca 9 kuud (september 2016 – juuni 2017). Õppegraafik on väga paindlik, õppetöös tuleb osaleda 1X nädalas, ühel kindlal päeval. Selline graafik võimaldab õppida juba töötaval inimesel. Praktika teostab õpilane enda töökohas.   Dokumentide vastuvõtt toimub Valgamaa Kutseõppekeskuses ning lõpeb 19.08.2016. Kui tekkis küsimusi, vastan meeleldi.   Jane Talvik Tervishoid- ja sotsiaalteenuste valdkond Juhtõpetaja 55572766