Valgamaa ootab kandidaate maakonna teenetemärkidele Valga Maavalitsus ja Valgamaa Omavalitsuste Liit ootavad taotlusi maakonna teenetemärkidele 1.veebruariks 2016. Teenetemärkiga kaasneb rahaline preemia. Valga Maavalitsus ja Valgamaa Omavalitsuste Liit annab selle aastal juba kümnendat korda välja maakonna teenetemärke. Traditsiooniliselt autasustatakse nominete maavanema ja omavalitsuste liidu esimehe vastuvõtul Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamisel. Tänavu toimub vastuvõtt 23.veebruaril Tõrvas. Valgamaa Vapimärk on maakonna kõrgeim autasu, mis antakse elutöö eest neile, kes oma töö ja tegevusega on kaasa aidanud maakonna arengule. Valgamaa Teenetemärk on mõeldud kodanikele, kes oma töö ja tegevusega on kaasa aidanud Valgamaa arengule või kes on silma paistnud märkimisväärse, maakonna jaoks olulise saavutusega. Teenetemärkide andmise taotlusi on õigus esitada Valga maakonna valla- ja linnavalitsustel ja volikogudel, Valgamaal tegutsevatel juriidilistel isikutel, erakondadel, liitudel, ühingutel, seltsidel, klubidel ja eraisikutel. Taotlused palutakse esitada kirjalikult või elektrooniliselt Valga maavalitsusele (Kesk 12, 68203 Valga, epost: info@valga.maavalitsus.ee ) hiljemalt 1.veebruar 2016. Taotluse vormid, samuti lisainfo teenetemärkide kohta on saadaval Valga maavalitsuse kodulehel, mille leiad  SIIT , rubriigis „Maavanema poolt antavad autasud”, mille leiad  SIIT 2015. aastal pälvis vapimärgi Ants Randmaa ja teenetemärgi sai Pilve Kängsepp. Maavalitsuse kodulehelt on leitavad ka vapi- ja teenetemärgi saajad läbi aegade.   Valgamaa Vapi- ja Teenetemärkide kavandite autor on heraldikaekspert Priit Herodes, metallitööd teostas OÜ Sporrong Eesti.   Lisainfo: Maavalitsuse avalike suhete juht Kaja Mõts, tel. 5301 0621, kaja.mots@valga.maavalitsus.ee