Head kultuuriväärtustajad! Valgamaa Rahvakunsti ja Käsitöö Keskselts ootab Pärandihoidja sõle kandidaate!

Kolmeteistkümnendat aastat tunnustab Valgamaa Rahvakunsti ja Käsitöö Keskselts (VRKK) Valgamaa rahvakultuuri kandjaid ja edendajaid ning kultuuritöötajaid Pärandihoidja hõbesõlega.

Pärandihoidja sõlg on esemelist, rahvakunsti ja kultuuritöö valdkonda väärtustav aastaauhind, mida antakse välja kuues kategoorias:

  • elutöö auhind silmapaistva tegevuse eest eesti rahvuslike käsitöö- või muusika- või tantsutraditsioonide hoidmisel ja edasiarendamisel ning silmapaistva tegevuse eest kultuuritöö edendamisel;
  • rahvamuusika valdkonna pideva arendamise või valdkonnas aset leidnud väljapaistva aastasündmuse või väga heade loomingulise või tehnilise tasemega tööde eest;              
  • rahvatantsu valdkonna pideva arendamise või valdkonnas aset leidnud väljapaistva aastasündmuse või väga heade loominguliste tulemuste eest;
  • käsitöömeistri auhind valdkonna pideva arendamise või väga hea loomingulise või tehnilise tasemega töö või  väljapaistva aastasündmuse eest;
  • kultuuritöö auhind valdkonna pideva arendamise või väljapaistva aastasündmuse või väga heade tulemuste eest kultuuri töö edendamisel;
  • lootustandva noore rahvakunstniku auhind antakse isikule vanuses kuni 35 aastat, kellel on väljapaistvaid teeneid rahvakunsti ja /või rahvusliku käsitöö väärtustamisel edasiarendamisel ja hoidmisel.

Kandidaat peab elama või tegutsema Valgamaal!

Kindlasti on teie lähikonnas inimesi, kes sobiksid kandideerima eelnimetatud kategooriatesse – andke meile teada!

Ettepanekuid Pärandihoidja sõle saamiseks võivad teha VRKK liikmed, koostööpartnerid ning kõik rahvakultuuriga seotud institutsioonid ja eraisikud. Otsuse teeb VRKK juhatus. Juhatusel on õigus jätta osa auhindu välja andmata või anda mõnes kategoorias välja rohkem kui üks auhind.

Pärandihoidja sõled antakse üle maikuus toimuval tänuüritusel.

Ootame täidetud ANKEETE hiljemalt 20.märtsiks 2021 aadressile margetadolder@gmail.com või postiga VRKK, Pühajärve tee 2, Otepää 67403.

Vaata varasemalt Pärandihoidja sõlega tunnustatuid SIIT

 

Lisainfo: 

Marge Tadolder, juhatuse esimees, tel 5646 6720

 

Allikas: www.valga.ee