Alates 2020. aasta märtsist hakkab Valga vallas kehtima koerte ja kasside pidamise eeskiri. Uus eeskiri koostati selleks, et pärast valdade ühinemist oleks kõigis piirkondades ühtsed ja arusaadavad nõuded lemmikloomade pidamiseks.

Ohutuse eest vastutab looma omanik

Loomaomaniku jaoks tähendab uus kord mitmeid asju, mis hoolitsevale peremehele on enesestmõistetavad. Näiteks tuleb kassi- ja koeraomanikel tagada, et loom ei pääseks järelvalveta teiste kinnistutele või hoonetesse. Avalikus kohas tuleb lemmikloom vajadusel rihmastada, hoida kandepuuris või kasutada koertel suukorvi.

Valga vallahooldusteenistuse juhataja Arno Uprus paneb inimestele ka seda südamele, et kõigi huvides peavad lemmiklooma omanikud avalikus ruumis koristama ka oma koera või kassi väljaheite. „Ma arvan, et see on elementaarne ning aitab meil ühiselt ka avaliku ruumi puhtana hoida. Veel on määrusega keelatud koera või kassi ujutamine ja pesemine avaliku supluskoha ujumistsoonis suplushooajal, 1. juunist 31. augustini, ja purskkaevus,“ rääkis Uprus.

Koerad ja kassid peavad olema kiibistatud ning kantud lemmikloomaregistrisse

Koerad ja kassid peavad kandma veterinaararsti poolt paigaldatud kiipi, et looma kaotsi mineku korral oleks võimalik omanik välja selgitada. Samuti peavad koerad ja kassid peavad olema registreeritud lemmikloomaregistris. Kiibistatud looma saab omanik ka ise riigiportaalis registreerida (aadressil www.eesti.ee ). Koera või kassi tuleb kiibistada ja registreerida hiljemalt kümne päeva jooksul pärast looma kolmekuuseks saamist.

Hulkuva või vanema looma omandamisel tuleb loom kiibistada ja registreerida kümne päeva jooksul alates looma omandamisest. Looma surma korral, samuti tema müümisel või kinkimisel väljapoole Valga valda tuleb sellest teatada registri volitatud töötlejat. Vastava toimingu saab lemmiklooma omanik teostada ka ise riigiportaalis www.eesti.ee.

Hulkuvad kassid ja koerad kuuluvad püüdmisele

Järelevalveta kass või koer loetakse hulkuvaks ja nad kuuluvad püüdmisele. Seejärel tehakse kindlaks looma omanik ning antakse loom tagasi. Seejuures katab omanik kõig püüdmisega seotud kulud. Kui looma omanikku välja selgitada ei õnnestu, toimetatakse ta loomade varjupaika. Omanikuta loomade andmed avalikustatakse varjupaiga kodulehel.

Varjupaik hoiab omanikuta loomi alates looma kirjelduse avalikustamisest internetis või meedias vähemalt kaks nädalat. Selle aja jooksul võib omanik looma tagasi saada, kui ta tasub looma püüdmise, ülalpidamise ja ravi kulud. Peale määratud aja möödumist antakse loom uuele omanikule või hukatakse.

Kasside ja koertega seotud väärtegude kohtuvälised menetlejad on Valga Vallavalitsus ning Politsei- ja Piirivalveamet või vastavalt olukorrale Keskkonnainspektsioon, Veterinaar- ja Toiduamet ning Politsei- ja Piirivalveamet.