Mul on hea meel teile teatada, et täna algas uhiuus liiklusohutuskampaania.

Kampaania ,,Viisakus algab meist endist. Ka liikluses.” on esmakordselt liiklusviisakuse teemal läbiviidav kampaania, mille eesmärk on teadvustada liiklejatele, et ohutum ja stressivabam liiklus algab iga inimese enda liikluskäitumisest.

Paljud käitumisjuhised on paika pandud liiklusseaduses, mille järgi peab liikleja olema viisakas ja arvestama teiste liiklejatega. Elementaarne viisakus (ja kohustus) on näidata manöövri sooritamisel suunatuld, kuid samavõrd tavaline võiks olla kergliiklejana enda nähtavaks tegemine ning enne ülekäigurajale astumist veendumine, et autojuhid on mind märganud. Samuti vihmaste või talviste teeolude puhul sõiduoludele vastava sõidukiiruse valimine ja nii autos kui bussis turvavöö kinnitamine, et mitte ohtu seada end ja oma kaassõitjaid.

Inimesed hindavad end liiklejana 10-palli süsteemis hindega 8 ja 9, kuid Eesti üldisele liikluskultuurile ei panda kõrgemat hinnet kui 7, näitas möödunud aastal Maanteeameti ekspertidele läbiviidud küsitlus ümarlaual. Tihti tuuakse uuringutes üksteisega mittearvestamise põhjustena välja aja survet, kuid seejuures unustatakse mõelda tagajärgedele, ehk tervist säästvatele valikutele. Mis on mõistlikum: kas õigeaegselt, kuid ohtlikke manöövreid sooritades ning kiirust ületades tööle jõudmine või tööle jõudmine viis minutit hiljem, kuid teeoludele vastavat sõidukiirust valides ning ennast ja teisi ohtu seadmata? Mõistlikuim on teekonda planeerida viieminutilise ajavaruga, et ei tekikski ajasurvet.

Liiklusviisakuse eeldusteks on liiklusreeglite tundmine ja järgimine, lugupidamine enda ning kaasliiklejate vastu, empaatilisus ja mittekonfliktsus ning erinevate liiklejate rollide mõistmine. Liiklusviisakust mõjutab kõige enam liiklejate endi positiivne eeskuju. Liikluskeskkonna jagamisel on oluline liiklejatüüpide omavaheline koostöö. Ohutu liiklemine ja omavaheline viisakas suhtlemine liikluses saab toimuda ainult üksteist märgates. Kõigil on õigus üht- või teismoodi liikluses osaleda, kuid siiski tuleb eriti hoolikalt tähele panna vähemkaitstud liiklejaid nagu jalakäijad ja jalgratturid – eeskätt lapsed ning eakad. Täiskasvanuna tänaval liigeldes peame kindlasti mõtlema, et oma käitumisega oleme eeskujuks kõikidele kaasliiklejatele, kuid eeskätt lastele.

Muutus turvalisema liikluskeskkonna suunas saab tulla vaid siis, kui me hakkame liiklejatena võimalikele tagajärgedele mõtlema enne, kui riskeerivaid otsuseid vastu võtame. Me võime kõik iseend pidada teadlikuks ning kogenud liiklejaks, kuid me ei tea, milliseid otsuseid võtavad vastu meie kaasliiklejad. Seetõttu peame endale teadvustama oma liikluskäitumist – kaasliiklejaid ei tohiks panna olukordadesse, kus ma ise end leida ei sooviks. Kampaania ,,Viisakus algab meist endist. Ka liikluses.” toimub 20. septembrist 17. oktoobrini. Kampaania sihtrühmaks on 25–45-aastased liiklejad ning selle raames kutsume üles kõiki asutusi ning organisatsioone toetama liiklusviisakuse kampaaniat omapoolsete algatuste ja aktsioonidega. Ootame teie ideid erinevate algatuste läbiviimiseks, mis aitavad tagada viisakamat ning turvalisemat liikluskeskkonda. Palume teil registreerida SIIN ning Maanteeameti kontaktisik võtab teiega ühendust, et arutada võimalikku koostööd.

Kampaania video on vaadatav SIIT.

PS! Olete lahkesti oodatud seda infot enda võrgustikus jagamaJ ja loomulikult aktsioone algatama ja neis kaasa lööma.

Head eeskujuks olemist!

Maanteeamet
Ennetustöö osakond
Ekspert
Kerli Tallo
Mobiil: 5568 1491