VÕISTLUSMATK “VÄLE JÄNES 2016“ VÕISTLUSJUHEND

    EESMÄRK Kontrollida võistkondade võimet täita neile antud ülesandeid ja testida võistlejate füüsilist vastupidavust ning põhilisi oskusi. Propageerida liikumist ja tutvustada kaitseliidu tegemisi. KORRALDAJAD JA LÄBIVIIJAD Võistluse korraldajad ja läbiviijad on Noorte Kotkaste Valgamaa malev ja Kodutütarde Valgamaa ringkond koostöös Kaitseliidu Valgamaa maleva ja Valgamaa tervisenõukoguga. AEG JA KOHT Võistlusmatk toimub 16. aprill 2016 Valgamaal Tõrvas. Start antakse 16. aprill kell 10.00 Tõrva kultuurimaja juurest. Võistlusmatka finiš on 16 aprill viimasele võistkonnale orienteeruvalt kell 14.00 samas kohas. Võistkondade viimane registreerimisaeg on 13 aprill. Vaba raja hilisem registreerimine on enne starti koha peal. Registreerida ja infot saab: Kaimo Vahtra – 514 6384 või kaimo.vahtra@kaitseliit.ee. AJAKAVA 16 aprill 2016 08:30 – 09:30 Kogunemine, mandaat 10:00 – Võistkondade ühisstart 10:00 – 12:00 Avatud vabaraja start 10:00 – 14:00 Võistkonnad rajal 13:00 – 14:00 Võistkondade finiš Tõrva kultuurimaja juures 15:00 Ürituse lõpetamine, tagasiside, autasustamine 15:30 Osalejate koju sõit OSALEJAD Võistlusmatkast võtavad osa matkamisest huvitatud inimesed vabarajal. Kodutütarde ja noorkotkaste kuni neljaliikmelised võistkonnad (minimaalselt 3 liiget, lubatud ka segavõistkonnad) noorem aste 8a – 12a, keskmine aste 13a-15a vanem aste 16a-18a ning külalisvõistkonnad, kes vastavad samadele tingimustele. RADA JA VÕISTLUSTINGIMUSED Etteantud maaalale on paigaldatud 20 kontrollpunkti. Võistkonna ülesanne on 4 tunni jooksul korjata kokku niipalju kontrollpunkte kui jõuab. Võistkond peab finišisse jõudma 4 tunniga. Iga hilinenud minut maksab võistkonnale 1 karistuspunkti. Aja võtmiseks kasutatakse märkesüsteemi SI. Võistkonnal tuleb liikuda maastikul jalgsi. Võistkond peab kogu matka jooksul hakkama saama stardist kaasa võetud vahenditega ja ilma igasuguse kõrvalise abita. Põhikaardina kasutatakse orienteerumiskaarti mõõtkavas 1:10 000. Maastikul liikudes: 1. ei tohi maha jätta märke oma tegevusest 2. ei tohi häirida oma tegevusega kohalikke elanikke 3. ei tohi kahjustada põllukultuure ja loodust Teatud kontrollpunktides tuleb täita ettenähtud ülesandeid. Kontrollpunktis sooritab ülesande võistkonna 3 liiget. Söömaajad ja puhkepausid jäävad rajal olles võistkonna planeerida. Võistkond diskvalifitseeritakse: 1. kõrvalise abi kasutamise korral 2. kontrollpunkti või raja tähistuse teadliku rikkumise korral 3. kohtunike korralduste mittetäitmise korral Otsuse võistkonna diskvalifitseerimise või jätkamise kohta teeb võistluse peakohtunik. Võistluse peakohtunikule jääb õigus mõne ülesande ärajätmiseks või tulemuste tühistamiseks kui seda ala ei õnnestunud kõikidel võistkondadel võrdsetes tingimustes ja määrustepäraselt läbi viia. Võistluse trassil liigub autoga meditsiini eest vastutav personal, kes kindlustab ürituse ajal esmaabi. Võistkonna registreerimisel peavad osalejad teatama korraldajatele oma võistkonnal kaasas oleva mobiiltelefoni numbri. Võistlustrassile lubatakse alaealine võistleja alles siis, kui tal on korraldajatele edastatud vanemanõusoleku leht, hiljemalt stardi hetkeks. NÕUSOLEKULEHE leiad siit: väle jänes lapsevanema kooskõlastus 16.04.2016   VÕISTLUSALAD Kontrollpunktides ette tuleva ülesande kirjelduse saavad võistlejad ülesande punktis. VARUSTUS (välja arvatud vabarada) Varustuse komplektsust kontrollitakse stardis. Iga puuduva eseme eest (välja arvatud toit ja esmaabivahendid) arvestatakse 1 karistuspunkti. Iga võistleja võistlustrassil kohustuslik varustus:

  • Ilmastikule vastav riietus (välivorm või matkariietus)
  • Peakate
  • Tugeva tallaga jalanõud (matkamiseks sobilikud)
  • Vihmakeep või vihmamantel
  • Kell (kui on mobiil, siis kella pole vaja)
  • Nööri otsas vile
  • Midagi magusat (enda äranägemise järgi)
  • Joogipudel (koos joogiga)
  • Plaastrid, tavaline, elastne side jne (enda äranägemisel)

Võistkonna ühine varustus: 1. Vähemalt 1 kompass (soovitavalt igal võistlejal üks) 2. Mobiiltelefon hädaabi kutsumiseks (telefon peab olema laetud) TULEMUSTE ARVESTAMINE Võistlustulemus sõltub kontrollpunktides sooritatud ülesannetest, kogutud kontrollpunktide arvust, võistkonna varustuse komplekteeritusest ja trassi läbimise ajast. MAJANDAMINE Valgamaa noorkotkaste ja kodutütarde jaoks liigub KL transport. Külalisvõistkonnad peavad ise tagama transpordi ning sellega seonduvad kulutused. Võistluse korraldamise ja toitlustamise kulud kannavad Noorte Kotkaste Valgamaa malev ja Kodutütarde Valgamaa ringkond. Finišis toitlustatakse kõiki osalejaid/võistlejaid, kohtunikke ja võistkondadega kaasas olevaid esindajaid. Lisaülesandeiks vajaminev varustus on korraldajate poolt kontrollitud ja kõigile ühtne. PROTESTID Protestid esitada kirjalikult peakohtunikule hiljemalt 10 minutit peale oma võistkonna lõpetamist. Võistluse korraldajatel on õigus teha vajadusel muudatusi võistluse juhendis ja muuta võistlusalasid. Muudatustest teavitatakse ka võistkondi. NB! Korraldajatel on õigus võistluse käigus tehtavaid pilte ning videomaterjale avaldada organisatsiooni kodulehel ja kommunikatsioonivahendites. NB! VÕISTLUSMATKAL OSALEJATE ENDI POOLT TEKITATUD VIGASTUSTE JA HINGEHAAVADE EEST KORRALDAJAD VASTUTUST EI KANNA. Koostas: Kaimo Vahtra Noorteinstruktor 5146384 kaimo.vahtra@kaitseliit.ee