Miä om kotus.ee?

Taa koduleht tege tutvas Taheva, Karula ja Mõnistõ kandi tegemiisi, ettevõttiid ja vabaütisüisi. Taa lehe kaudu tahami ütstõsõga inämb tutvas saia’, vällä hõigada’ ja näüdädä’, miä mi man sünnüs. Tan, tõsõlpuul jõkõ, mõtsa, järve ja mäke. Ütenkuun tahami umilõ hätile api löüdä’ ja ütstõsõga ummi rõõmõ jaka’ tandsuõdakil.

Ummi toimõnduisi kõrvalt oodami küllä nii sõpru ku huviliidsi, et rõõmsa meelega näilegi umma esierälist kodupaika näüdädä’. Su jaos olõmi valmis tennü pakmisõ’, miä tutvustasõ’ mi kandi luudust, inemiisi ja näide tegemiisi. Niisama lövvät siist teedüst, kohe üümajalõ jäiä’, kohe matkama minnä’, midä kaia’. A ku sa piässit mi kandin hättä jäämä, sõs anna’ meile teedä’ ja mi proovimi su soovilõ vai murrõlõ lahendusõ löüdä’.

Elämine-olõminõ
KOTUSÕ kandi turismikaart
Kae’ pilte
Koduleht om tett Taheva vallavalitsusõ projekti „Taheva valla väärtüisi ja võimaluisi võrgustik“ abiga.

Kuuntüüvõrgustikku KOTUS ja taad kodulehte arõndõdas edesi Taheva Valla Külli seldsi projekti „Taheva, Karula ja Mõnistõ valla kuuntüüvõrgustigu KOTUS arõnguhüpe’“ abiga.

Veebileht om Taheva Külli seldsi uma. Selts arõndas lehte ka edesi.