Pressiteade. Aprillis alustatakse Võru – Mõniste – Valga tee nr 67 km 67,50 – 77,214 rekonstrueerimistöödega lõigul Lepa – Valga linnapiir. Tellijaks on Maanteeamet, töövõtjaks Teede REV-2 AS ja omanikujärelvalvet teostab Infragate Eesti AS. Tööde käigus freesitakse vana asfaltkate, vahetatakse välja truubid, laiendatakse vana muldkeha, kaevatakse kraavid, ehitatakse kogu lõigule kruusliivast dreenkiht ning ehitatakse bituumenstabiliseeritud alus. Kogu lõik saab uue asfaltkatte. Samuti ehitatakse uued mahasõidud ning uuendatakse ristmikud, paigaldatakse uued liikluskorraldusvahendid. Ehitatakse 8 uut bussiooteplatvormi ja 2 uut bussipaviljoni. Kate freesitakse kolmes lõigus, seejärel ehitatakse kõik kihid kuni asfaldini. Töid teostatakse poole tee kaupa. Asfalteerimine toimub kahes osas. Objektil kehtib kiiruspiirang 70 km/h, töötsoonides piiratakse kiirust kuni 30km/h. Läbi sõitmisel arvestada võimaliku ajakuluga. Võimalusel kasutada soovituslikku ümbersõidu marsuuti suunal Võru-Sõmerpalu-Sangaste-Tsirguliina-Valga. Freesitud asfalt kasutatakse ära mustkatete ehitamisel Vana-Antsla – Lüllemäe km 8,39 – 10,836 ja Laatre-Lüllemäe-Hargla km 16,465 – 17,645 lõikudel. Töödega seotud üldine info edastada numbril 1510, teega piirnevate maaüksuste omanike info edastada info.louna@mnt.ee Tööde maksumus on kuni 2 985 000,00 eurot koos käibemaksuga, tööd finantseeritakse riigieelarvest. Tööde prognoositav lõpp on 30 september 2015.