Traditsiooniline Võrumaa noorte karjääripäev toimub 9.oktoobril 2015.a. Võrumaa Kutsehariduskeskuse tehnomajas.   Karjääripäeval osalevad Võrumaa koolide 9. – 12.klasside õpilased, samuti õpetajad ja ettevõtjad. Ettevõtlikkust ja haridust väärtustav karjääripäev tutvustab õppimisvõimalusi ja pakub väga häid koolitusi. Kohal on noortele edasiõppimiseks, enda arendamiseks ning sobiva eriala valikuks infot jagavad haridusasutused – maakonna gümnaasiumid ning kutseõppeasutused ja kõrgkoolid naabermaakondadest. Võrumaa Kutsehariduskeskuse tehnoloogia- ja teenindusvaldkonna erialadega saab ringkäikudel ka kohapeal lähemalt tutvuda. Karjäärivalikute tegemisel toetab noori Võrumaa Rajaleidja keskus, rahvusvahelisi võimalusi tutvustab EuroDirect ja mitmekülgset vaba aja sisustamist noortekeskused. Kohapeal toimub õpilasfirmade laat, kus tutvustatakse ja müüakse omatehtud tooteid. Karjääripäeva moderaator Harald Lepisk (Victory Trainings) viib läbi inspiratsioonikoolituse ning diskussioonid tuntud ettevõtjatega, et noored mõtleksid teadlikumalt oma tulevikule ning tegutseksid aktiivselt. MTÜ Ettevõtlusküla viib läbi koolituse „Kuidas müüa iseennast?“ ning õpilasfirmadel on võimalik oma oskusi täiendada praktilisel müügikoolitusel. Karjääripäeva algus on kell 9, lõpetamine kl 13.40.     Karjääripäeva korraldavad ja toetavad Võrumaa Arenguagentuur, Võrumaa Omavalitsuste Liit, Võru Maavalitsus, Võrumaa Rajaleidja keskus, Võru Noortekeskus, EuroDirect, Võrumaa Kutsehariduskeskus.