Üts hää paik!

Tule täiskasvanute kunstiringi!

 Tule täiskasvanute kunstiringi!

Kunstiringi hakkab juhendama Juris Freimanis. Toimub laupäeviti kl 9.00-12.00 Lüllemäe raamatukogus. Osavõtutasu on 5 eurot kord.

Vahendid võib võtta ise kaasa, kuid esialgu jäi kokkulepe, et ostame ühiselt. Sel korral alustame akrüülidega.
Palun anna oma osavõtust teada neljapäeva õhtuks vastates sellele kirjale, telefoni teel (7697292) või raamatukogus kohapeal.

Oodatud kõik huvilised alates 22.09 kl 9.00. Ole julge ja anna oma loovusele võimalus!


30. septembril kell 18.00 alustab Lüllemäe Kultuurimajas poetantsu kursus.

 

Lisainfo: marjapuu23@gmail.com või 5553 5287


Soovime iga sügis sinult küsida, kuidas möödus sinu jaoks eelmine aasta ( sügisest-sügiseni) noortekas? Mis oli põnevat, mis oli kasulikku ja millised uusi mõtted sa soovid meiega jagada. Viimase aasta jooksul toimusid mõned huviringid noortekas, mõned laagrid, ideelabor, väljasõidud, tunnustamine jms.

Ole hea ja vasta mõnele lihtsale küsimusele. Sinu arvamus on meie jaoks väga tähtis! Me ei küsi sinu nime, meile on oluline sinu arvamus.

AITÄH SULLE!

PALUN VASTA HILJEMALT 27.septembriks!


Noorelt noorele! Hei, Rõuge valla noor, kus iganes Sa täna tegutsed! Ootame Sinu ideid! 🙂

Rõuge Noorsootöö Keskus kustub Sind üles panustama ja osalema Rõuge vallas igapäevaselt elavate laste ja noorte elu põnevamaks tegemisel! Sul on põnevaid uusi kogemusi, teadmisi, ideid, mida võiksid anda edasi oma koduküla noortele. Ootame Sind väga!

Võta see 5-10 minutit, et kaasa mõelda ja jagada meile oma mõtteid.

Sinu ideedele aitame kaasa elada ja leida lahendused nende koostöös ellu viimisel. Võib olla on Sul äge hobi, õpid põnevat eriala, oled maailmas ringi rännanud… Oleme avatud kõigele!

Oma mõtteid saad jagada SIIN


Alates oktoobrist alustab Mõniste Noortekeskuses noorkoka kursus!

 

Lisainfo: Tiiu (noorsootöötaja) 503 0605


VALGA KAUGÕPPEGÜMNAASIUM võtab vastu uusi õpilasi!

 

PÕHIKOOLI 7.-9.klass (alates 17. eluaastast)

GÜMNAASIUMI 10.-12. klass

 

Õppetöö toimub mittestatsionaarses õppevormis 2 päeva nädalas.

Lisaks avatakse 10. klassis e-õppe klass – õppetöö toimub Moodle keskkonnas.

 

Õppimine kaugõppegümnaasiumis on paindlik ja tasuta ning õppijale on tagatud riiklik ravikindlustus.

 

Õpilaste vastuvõtt toimub kogu õppeaasta vältel.

 

Dokumentide vastuvõtt aadressil Uus, tel 35 76 41 594 või elektroonselt kool@vkog.edu.ee

 

Projekti „Valgamaal haridustee katkestanud täiskasvanute tagasitoomine tasemeõppesse II“ raames pakume

 • Paindlikke tasanduskursuseid ja konsultatsioone.
 • Psühholoogia ja kodanikuõpetuse kursust.
 • Mitte-eestlastele eesti keele õpet ja individuaalseid konsultatsioone.
 • Õppereise.
 • Psühholoogi konsultatsioone.
 • Sotsiaalpedagoogi ja õppenõustaja teenust.
 • Lastehoiuteenust.

 

Tarkust pole iial hilja koolikotis koju viia!

 

Projektijuht: Piret Kõvask –  piret.kovask@vkog.edu.ee või 56503619

Sotsiaalpedagoog: Iina Kalbri – iina.kalbri@vkog.edu.ee või 53447485


Hea Rõuge valla eakas!

Oled oodatud  01. oktoobril 2018. a kell 13.00 Varstu Kultuurikeskusesse tähistama eakate päeva!

Anna info edasi ka oma emale, isale, vanaemale-vanaisale, naabritele jne!

 

Kavas:

 • Kultuuriprogramm;
 • Tantsumuusika – Ojar ja Einar;
 • Käsitöö töötuba.

 

Osalemissoovist ja transpordi vajadusest anna teada hiljemalt 24. septembriks oma piirkonna sotsiaaltöötajale.

Egle Veinberg (Mõniste) – 789 1237 või 5307 3260


Noorte ettevõtluskonkursi “NUPP NOKIB ” eesmärk on tekitada noorte seas huvi Valgamaa majanduse arenguperspektiivide vastu. Oluline rõhk on säästval arengul, materjalide taaskasutusel, loovuse ja leidlikkuse arendamisel.
Osalema oodatakse Valgamaa koolide 7-12 klassi 1- kuni 5-liikmelisi võistkondi. Võistkonna võib moodustada ka sõpruskonnast. Iga võistkond saab endale juhendaja/mentori. Konkursil osalemiseks tuleb esitada oma äriideed. Et äriideest saaks toode pakutakse osalejatele erinevaid koolitusi (turunduskoolitus, tooteraenduskoolitus, meeskonnatöö koolitus jm). Võistkondade transpordi, majutuse (õpilasfirmade laadal), toitlustuse kulud kaetakse.
Auhinnad:
 • I koht 500 eurot,
 • II koht 300 eurot,
 • III koht 200 eurot.

Konkurssi korraldab SA Valgamaa Arenguagentuur Eesti Regionaalarengufondi meetmest “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks”.

 

Uuri lähemat ka SIIT

 

NUPP NOKIB ettevõtluskonkurss ootab osalema LOOVUSKOOLITUSEL 2.-3. oktoobril Käärikul

Lase oma loovus lahti 02-03. oktoobril Käärikul toimuval “Nupp nokib” konkursi Loovuskoolitusel. Registreeru koolitusele enne 24. septembrit SIIN

Kiirusta, sest kohtasid on ainult esimesele sajale!


Ajujahi loomelinnak: oma ettevõtte siin ja kohe.

05.10.2018 toimub ettevõtluspäev noortele. Üritus on interaktiivne ja metoodiline, et arendada ideede genereerimist ning tõsta ettevõtlusteadlikkust.

PÄEVAKAVA:
13:30 – 14:00 AJUJAHI kogemus Remo Allikas ja Martin Polikarpus, meeskond VIISK
14:30 – 15:15 Ajurünnak – oma ettevõtte idee loomine
15.15-16.00 Töötuba – valmistumine liftikõneks
16.00 – 16.45 Elevator pitch ehk liftikõne investorite ees (investorid: Remo Allikas ja Martin Polikarpus VIISK, Toomas Sarapuu WildEst
16.45 – 17.00 Lõpetamine

Registreeruda saab SIIN

Sihtgrupp: 8-9.klass, 10-12.klass

Sündmuse Facebook´st leiab SIIT

Kontaktid: Eliis Ermel (eliis.ermel@vorumaa.ee), Meelika Tamberg (meelika.tamberg@tootukassa.ee), Maivi Liiskmann (maivi@vtg.edu.ee)


 1. Õppekava nimetus: Käsitööga tööle

 2. Õppekavarühm: Isikuareng

 3. Eesmärk ja õpiväljundid:

Eesmärk: Koolituse tulemusel on õppija omandanud eelteadmised ettevõtlusest ja toodete turustamisest.

Õpiväljundid

Koolituse läbinud õppija:

 • teadvustab õppimise vajalikkust, leiab infot õppimisvõimaluste ja ettevõtluse kohta ning kasutab seda oma õppimise planeerimisel;

 • oskab seada eesmärke ja planeerida tegevusi nende saavutamiseks;

 • teab ettevõtlusalaseid põhimõisteid, väikeettevõtluse vorme ja turunduskanaleid;

 • kavandab toote vastavalt sihtgrupile, kujundab toote hinna.

 1. Õppe alustamise tingimused, sihtgrupp, vajadused:

Sihtgrupp:

 • majanduslikult mitteaktiivsed inimesed;

 • vähenenud töövõimega inimesed;

 • keskhariduseta, erialase hariduseta või aegunud kvalifikatsiooniga1 inimesed;

 • madala sissetulekuga2 inimesed.

Õppe alustamise tingimused: Tegelemine käsitööga ja huvi valmistada käsitöötooteid müügiks.

 1. Õppe maht ja ülesehitus:

Koolituse kogumaht on 40 akadeemilist tundi, millest 28 tundi teoreetilist õpet ja 12 tundi praktilist tööd kooli keskkonnas.

 1. Õppekeskkond ja õppematerjalid:

Kõik vajaminevad materjalid ja töövahendid on koolituskeskuse poolt tagatud. Olemas kaks õppeklassi koolitustegevuse läbiviimiseks. Grupi suurus on 12 inimest.

 1. Õppe sisu:

 • Õppimisvõimalused, õpioskused, õppimise planeerimine.

 • Info otsimine.

 • Eesmärkide seadmine, tegevuse planeerimine.

 • Mina kui ettevõtja.

 • Ettevõtjaks olemise eeldused, plussid ja miinused.

 • Ettevõtlusega alustamine (ettevõtlusvormid, äriseadustik ja raamatupidamine).

 • Äriidee kavandamine ja turg.

 • Toote väljatöötamine, valmistamine ja arendamine, disain, reklaam, pakendamine.

 • Turundus, käsitöötoodete turunduskanalid.

 1. Õppemeetodid:

Loeng, vestlusringid, rühmatööd, intervjuud, praktilised tööd (käsitööesemete valmistamine, toodete disainimine ja reklaamimine, hinnakujundus, pakendamine).

 1. Õppe lõpetamise tingimused:

Osalemine 75% õppetegevuses. Õpiväljundeid ei hinnata.

 1. Väljastatavad dokumendid:

Õppe lõpetamise tingimuste täitmisel väljastatakse tõend.

 1. Koolitajate kvalifikatsioon:

Ettevõtluse ja raamatupidamise alane kõrgharidus, koolitamise kogemus üle 10 aasta.

Täiskasvanute koolitamise kogemus üle 10 aasta, head praktilised käsitööoskused.

Koolitus toimub Lüllemäe Kultuurimajas, Lüllemäe Rahvaõpistu ruumides

Alustame 26.septembril kell 17.00

Järgmised kuupäevad lepitakse kokku esimesel kokkusaamisel (kolmapäevad ja laupäevad)

Vajalik eelregistreerimine (täida osaleja avaldusvorm). Lisainfo opistu@gmail.com; 53301511

vorm_osaleja avaldus- käsitööga tööle

  Lüllemäe Rahvaõpistu osaleb  Eesti Vabaharidusliidu projektides, mis toimuvad            struktuuritoetuste ja Haridus- ja Teadusministeeriumi toel:

•   Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2016-2019 

•   Ettevõtlik õppija (2016-2019)

•   Õpioskus kui võti õppesse (2016-2019) 

Projektide peamine eesmärk on madalama haridustasemega ja varem õppes vähem osalenud täiskasvanute kaasamine õppesse ning nende eluks ja tööks vajalike pädevuste arendamine. Projektide tulemusena on täiskasvanute teadlikkus õppimise vajalikkusest ja õppimisvõimalustest suurenenud.