Üts hää paik!

Lauatennise ring ja bussi “ring”

Alates 5. märtsist kell 18.00 alustab Hargla Maakultuurimajas lauatennise ring

 

  • Osalema on oodatud kõik huvilised;
  • Kaasa vahetusjalanõud ja spordiriided;
  • Ring hakkab toimuma ESMASPÄEVITI.

 

Alates 5. märtsist käivitub bussi “ring” kell 19.45 Hargla-Sanatoorium-Koikküla

  • Bussiring on mõeldud kõigile noortele, kes soovivad osaleda lauatennise ringis või olla kauem noortekeskuses;
  • Buss on käigus esmaspäeviti kuni maikuu lõpuni;
  • Buss on tasuta;

 

Lisainfo:

Rasmus Onkel – 5626 4816Kontsertil esitatud eakate video (lühversioon) leiab SIIT

Ekate täispika video koos kõigi vastustega leiab SIIT

Kontsertil esitatud noorte video leiab SIIT

 

Täname kõiki, kes oma arvamustega videodes kaasa lõid:

Irene Must, Ellu Kõomägi, Helju Mannas, Leida Roosipuu, Luule Eisler, Luida Pariis, Illar Sinimäe, Kadri Rätsepp, Siiri Mažorov, Ketter Lüüs, Sten-Janek Matto, Ivor Ploom, Enar Leini.
Sinu kunstitöö kaunistamaks Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud kontsert-aktusel pakutavat torti (söödava variandina)!

Joonista, maali, rebi – Sinu valik!
Teema – Eesti (EV100, kodumaa, sümboolika jne).

Paberiformaat A4!

Tähtaeg 14. veebruar 2018. a

Töö tuua Mõniste rahvamajja.
Tagaküljele märkida töö pealkiri, ees-ja perekonnanimi ning kontakt.
Üks töö osaleja kohta.
Töid hindab žürii.

Võitjale 1kg tort (Daisy Tordid), mille saab kätte 23. veebruaril 2018. a.


Nädalavahetusel taas Lüllemäe mägi avatud 12.00-18.00. Lumeolud on head! Saab ka lumetuubiga sõita. Töötab laenutus ja kohvik.

Avatud ka kõik suusarajad- lumeolu mitte kõige parem, aga sõita saab. Klassikajälge sees ei ole.

 

Lisainfo: 526 9020, karulatsk.ee

 Omniva korrastab kirjakastide võrgustikku, et paigutada kirjakastid nähtavatesse ja käidavatesse asukohtadesse, kus inimestel oleks neid mugav kasutada. Parimate asukohtade väljaselgitamiseks palutakse kohalike inimeste ja kogukondade abi.

Kirjakastid on olnud praegustes asukohtades üldjuhul juba pikki aastaid, kuid inimeste liikumisteed ja harjumused võivad olla selle aja jooksul muutunud. Selleks, et postiteenuse kasutamine oleks inimestele mugav, paigutatakse kirjakastid asukohtadesse, kus elanikel on neid lihtne kasutada.

Kirjakastide võrgustiku uuendamine johtus eelmisel aastal läbi viidud uuringust, kus ilmnes, et inimesed soovivad kirjakaste näha eelkõige kohtades, kus nad niikuinii käivad – poe, vallamaja, raamatukogu vms juures. Uuring kinnitas Omniva enda statistikat, mille järgi kasutavad inimesed käidavates kohtades asuvaid kirjakaste rohkem, isegi kui vähemkäidavas kohas asuv kirjakast on elu- või töökohale lähemal.

Omniva palub vallaelanikel saata kirjakastide paremate asukohtade osas ettepanekuid kuni 31.jaanuarini aadressile info@omniva.ee. Ettepanekule tuleb kindlasti lisada valla ja küla täpne nimi ning võimalikult täpne asukohakirjeldus.

Kirjakastide asukohtade valikul arvestatakse valla ja elanike ettepanekuid, lähtudes eeldusest, et igal juhul jääksid kirjakastid elu- ja töökohtadest mõistlikusse kaugusesse.

Kirjakastid on need, mida inimesed kasutatavad kirjade saatmiseks. Postkaste, mille kaudu inimestele ja ettevõtetele/asutustele posti kätte toimetatakse, ümberkorraldus ei puuduta.

 

Kirjakastide praegused asukohad leiad SIIT


Mõniste piirkonna vapimärgid ja tänukirjad antakse saajatele üle 23. veebruaril 2018. a kell 16.00 Mõniste Rahvamajas Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud kontsert-aktusel.

RÕUGE VALLAVALITSUS OOTAB KIRJALIKKE PÕHJENDATUD ETTEPANEKUID TUNNUSTAMISEKS. Vaata lähemalt SIIT