Üts hää paik!

VALGA VALLA TEEDEL KEHTESTATAKSE 21. MÄRTSIST AJUTINE KOORMUSPIIRANG

Arvestades Valga valla avalikult kasutatavate teede seisundi halvenemist lume sulamise tõttu, kehtestatakse Valga vallahoolduse teenistuse korraldusega teede kahjustamise vältimiseks Valga valla teedel liikluspiirang mootorsõidukitele, mille kogukaal on üle 8 tonni 21. märtsist 2019.

Koormuspiirang ei kehti operatiivsõidukitele ja Valga vallas korraldatud jäätmevedu korraldavatele sõidukitele. Mootorsõidukid, mis on raskemad kui 8 tonni, võivad liigelda Valga valla teedel Valga Vallavalitsuse poolt väljastatud eriloa alusel.

Koormuspiirang kehtib 30. aprillini 2019 või kuni korralduse kehtetuks tunnistamiseni.


Igal REEDEL kell 13.00 alustab tegevust Karula Avatud Noortekeskuses kokandusring.Head vilistlased! 


Nagu paljud teist kindlasti on juba kuulnud, tähistab Lüllemäe Põhikool sel aastal oma 55. sünnipäeva. Paar aastat tagasi möödus 330 aastat hariduse andmise algusest Karula piirkonnas. Mõlemad sündmused vajavad tähistamist ja teeme seda teie kõigiga koos 11. mail. Päevakava ja täpsem info jõuab teieni õige pea

Mitmed vilistlased on meilt küsinud, mida koolile selleks puhuks kinkida. Mõtteid on vahetatud 19. novembri vilistlasõhtul ja maalide avamisel 22. veebruaril. Sõelale on jäänud üks koolile vajalik, kuid hetkel üle jõu käiv väljaminek.

Selle õppeaasta alguses renoveeriti kooli võimla ning maha sai spetsiaalne sportimiseks sobilik põrand, mis vajab muude sündmuste ajal katmist. Seni oleme katmiseks sobilikke matte laenutanud. Soovime aga väga osta võimla põrandale oma kaitsematid, mida vajadusel lihtsalt lahti rullida saame. Hinnapakkumise järgi maksavad need 2175,60 €. Grupp vilistlasi tegidki ettepaneku see raha koguda just kooli vilistlastelt.

Siit ka meie üleskutse! Kes soovib ühisesse kingitusse panustada, võib kanda meelepärase summa Valga Vallavalitsuse arveldusarvele EE092200221019163791 (Swedbank), märksõnaks panna kindlasti „Lüllemäe Põhikooli aastapäeva kingitus“.


Niipea, kui raha on koos, tellime matid ära. Loodame, et saate juba vilistlasõhtul tantsida teie enda kingitud põrandakattel.

Lugupidamisega

Jana Tiits
Lüllemäe Põhikool
direktor


Tervist, kallid noored!
Kahjuks teatame, et noortekeskus on suletud vahemikus 11-15 märts. 

Kuid ärge olge väga kurvad, sest meil on ka häid uudiseid teile. 
18. MÄRTSIST ALUSTAB NOORTEKESKUSES TÖÖD UUS NOORSOOTÖÖTAJA !!!! 
Sel päeval saate temaga tutvuda lähemalt. 
18. märtsil on noortekeskus avatud 12.00-20.00. Olete oodatud! 


Teavitame, et 18.märtsil 2019 ajavahemikul 15.00-18.00 toimub Talase alajaamas elektrikatkestus.


Seoses sellega jääb 3 tunniks vooluta kogu Tsirgumäe küla, sealhulgas ka Sihtasutus Taheva Sanatoorium.Mängufilmi “Tõde ja õigus” peamises võttekohas Vastse-Roosas on plaan avada külastuskeskus. Kui tunned, et tahad ja suudad seda ettevõtmist juhtida, siis saada kiri johanna@allfilm.ee


MTÜ Valgamaa Ühistranspordikeskuse tegevjuht Liia Rätsep andis teada, et vastavalt Taheva ja Hargla piirkonna elanike soovile on alates 18. märtsist nihutatud õhtul Valgast seni 18:40 väljuvat bussiliini Valga-Hargla-Saru lauatehas hilisemaks 5 minutit. Uus bussi väljumise aeg kõigil nädalapäevadel on 18:45.

NB! Buss ootab ära kell 18.45 saabuva rongi.

Uus sõiduplaan alates 18. märtsist: