Üts hää paik!

Taheva Avatud Noortekeskuse graafikust erinevad lahtiolekuajad juulikuus 2018


Vana-Võromaad tutvustav voldik-kaart annab nii tekstide kui piltidega lühiülevaate võrokeste kultuuriruumi peamistest eripäradest: võro keel, suitsusaunakombestik, lõõtspillitava, kohalik toit Uma Mekk ning teised võrokeste uma asjad. Ummamuudu maad aitab külalisel avastada kaart, kus on esile toodud ligi poolsada kultuuripärandilist paika üle Vana-Võromaa. Kaardil on näha ajaloolised kihelkonnad ning suurem osa kohanimedest on kirjas kahes keeles – eesti  ja võro keeles.

Vana-Võromaa turismikaart ehk tiijuht tuuritajalõ on koostatud kakskeelsena ja seda saab lugeda kuues erinevas keeles, ehk siis ühes trükises on kõrvuti kas eesti- ja võro keel, inglise- ja soome keel või läti- ja vene keel.

Trükis sai valmis Võrumaa Arenduskeskuse, Põlvamaa Arenduskeskuse ja Võru Instituudi koostööna. Võrumaa Arenduskeskuse juhitavat projekti “Vana-Võromaa kultuuriruumi turundamine” rahastab Eesti maaelu arengukava 2014-2020 LEADER programm (projektitoetus viitenumbriga 619217863128).

Trükise väljaandjad soovivad, et Vana-Võromaa ku üts ummamuudu kant oleks meie piirkonna külalistele rohkem nähtav. Mitmekeelne voldik-kaart on abiks piirkonna tutvustamisel messidel, aga ka piirkonnas turiste teenindavates paikades.

 

Eesti-võro keelse turismikaardiga saab lähemalt tutvuda SIIT

Trükis on esmalt saadaval Võrumaa Turismiinfokeskuses ja Võro Instituudis, edaspidi levib see ka Vana-Võromaa eri kihelkondade külastuspaikadesse.

 


Valmis om saanu tiijuht Vana-Võrumaal tuuritajalõ

Vana-Võromaa tiijuht om trüküt voldik-kaart, miä kõnõlõs nii jutu kui piltega võrokõisi hindätiidmisõst ni esimuudu värgest: võro kiil, savvusannakombõ, lõõtspillimäng, kohalik süük Uma Mekk ni tõsõ uma-asja. Ummamuudu maaga avitas külälisel tutvas saija maakaart, mink pääl om vällä tuud piä puulsada kotust üle Vana-Võromaa, kon om võro vaimu ja väke. Kaardi pääl omma märgit ka aoluulidsõ kihlkunna ni suurõmb jago kotusõnimmist om kirän katõn keelen – eesti  ja võro keelen.

Vana-Võromaa tiijuht tuuritajalõ om tettü katõkeelitselt ja seod saa lukõ kuvvõn esi keelen: tähendas, et üten voldikun om kõrvuisi kas eesti- ja võro kiil, inglüse- ja soomõ kiil või läti- ja vinne kiil.

Tiijuht sai valmis Võromaa Arõnduskeskusõ, Põlvamaa Arõnduskeskusõ ja Võro Instituudi ütistüüna. Võromaa Arõnduskeskusõ ettevõtmisele “Vana-Võromaa kultuuriruumi turundamine” and rahatukõ Eesti maaelu arengukava 2014-2020 LEADER programm (projektitoetus viitenumbriga 619217863128).

Turismikaardi välläandja tahtva, et Vana-Võromaa ku üts ummamuudu kotus paistusi mi maanuka küläliisile inämb silmä. Mitmõkeeline voldik-kaart avitas Vana-Võromaad vällä kittä nii turismi suurlaatu pääl mujjal maailman ku ka tan paigapääl küläliisi käümise paikun.

 

Lisainfo:

Kadri Moppel
Võrumaa Turismikoordinaator
GSM  5331 1919
kadri.moppel@vorumaa.ee

 

Külli Eichenbaum

Võru Instituudi projektijuht

tel 56611924

kylli.eichenbaum@wi.eeLäbimõeldud, koordineeritud ja kaasava protsessi tulemusel koostatakse Valga valla Taheva piirkonna külade ühine arengukava, mille koosseisus on olemasoleva olukorra kirjeldus ning analüüs, samuti tulevikuvaade eesmärkide, visiooni ja tegevuskava näol. Arengukava on Taheva piirkonna külade elanike ehk end ühtsena määratleva Valga valla osa kokkulepe edasiseks tegevuseks, aluseks erinevate tegevuste, projektide jms algatamisele. Arengukava koostamise lõppfaasis viiakse läbi Valga valla erinevate piirkondade ja kogukondade seminar, kus on tähelepanu all Taheva, Karula, Tõlliste ja Õru piirkondades kogukondade arendamise ja koostöö traditsioonid ja otsitakse vastust küsimusele, kuidas saame koostöös luua Valga vallas tugevamat baasi külakogukondade kaasatusele ja arengule.

Kohaliku omaalgatuse programmist tuleb seltsile külade arengukava koostamiseks toetust 1950 eurot. Projekti omaosaluse katmiseks on toetuse taotlus esitatud Valga Vallavalitsusele.


Valga Vallavalitsus on otsustanud korraldada kodumajapidamistes tekkinud eterniidijäätmete kogumise vooru Valga valla elanikele. Etteregistreeritud isikud saavad eelnevalt registreeritud koguse eterniiti üle anda tasuta Valga linna jäätmejaamas. Jäätmete transport Valga linna jäätmejaama tuleb jäätmevaldajal iseseisvalt organiseerida. Eterniidijäätmete kogumine toimub hinnanguliselt august/september 2018. Info täpsete kuupäevade kohta, mil eterniiti saab tasuta jäätmejaama ära viia, antakse kõigile etteregistreerunud isikutele personaalselt teada.

Registreerimiseks palume täita ära registreerimisleht, mille leiate SIIT või Valga valla kodulehelt www.valga.ee või küsi Valga Vallavalitsuse kantseleist (Puiestee tn 8, Valga) või Valga valla teeninduskeskustest.

Täidetud registreerimisleht tuleb hiljemalt 20.07.2018 saata Valga Vallavalitsuse e-posti aadressile valga@valga.ee, tuua Valga Vallavalitsuse kantseleisse aadressil Puiestee tn 8 või viia Valga valla teeninduskeskusesse.Huvilistel palume tulla 21. juunil ajavahemikul 11.00 – 18.00 Mõniste rahvamajja!

Filmi režissöör on Vastse-Roosast pärit Kerli Kirch.Valgamaa ja Rõngu noorte looduskool toimub 16.-18. juuli 2018 Valga maakonnas, Valga vallas Kaldavere turismitalus. Kogunemine Kaldavere turismitalus 16. juuli kell 11:00 ning orienteeruv lõpetamine 18. juulil kell 11:00.

Valgamaa ja Rõngu noorte looduskoolis osalevad noored vanuses 7-18 aastat. Looduskoolis pakume lastele palju praktilist tegevust kogenud instruktorite juhendamisel, võimalust viibida vabas looduses, leida uusi sõpru, ööbida telkides ja õppida kasulikke teadmisi toimetulekuks metsas ning praktiseerida õpitut. Looduskoolis toimub õppetöö gruppides ja vastavalt õppeteemadele. Näiteks orienteerumine, erinevad käsitöö õppetoad, rühmadevahelised võistlused ja isetegevuskavad, metsas toimetulek väheste vahenditega ja palju muud põnevat.

Lapse kohustuslik varustus looduspäevadel:

  • Magamiskott, magamisalus
  • Telk (mitme peale), kile telgile koos kinnitamisvahenditega (võimalik ööbida ka KL sissitelkides)
  • Riietus sooja-, kuuma-, külma- ja vihmakindel; vahetusjalatsid (sportlikud); kui on olemas, siis välivorm;
  • ujumisriided (ujumisvõimalus olemas, oleneb ilmast)
  • Isiklikud hügieenitarbed (hambahari, hambapasta, seep), käterätikud, sääsetõrjevahendid (soovitav), päikesekaitsekreem (soovitav)
  • Märkmik, kirjutusvahend
  • Taskulamp (pealamp), joogipudel

Toitlustamine toimub kolm korda päevas sooja toiduga ning õhtuoode. Looduskoolis on olemas inimene, kelle poole saab pöörduda esmaabi saamiseks ning kes vajadusel suunab haige lapse traumapunkti või koju ja teavitab sellest lapsevanemaid.

Ürituse ajal kehtib looduskooli läbiviijate poolt paika pandud sisekorra eeskiri, mida tutvustatakse looduskooli avarivistusel ning millest kõik osalejad peavad kinni pidama. Reeglitest (suitsetamine, alkoholi kaasa toomine või tarbimine jms) üleastumise korral saadetakse korrarikkuja koheselt koju. NB! Kui selline situatsioon juhtub, on lapsevanem kohustatud oma lapsele ise järgi tulema!

Palume lastel koju jätta tehnikaseadmed. Looduskooli korraldajad ei vastuta nende purunemise või kadumise eest. Samuti ei vastuta korraldustoimkond mobiiltelefonide olemasolul nende säilimise eest. Akude laadimise võimalus puudub. Kogu looduskooli jooksul saab meile kindlasti helistada allpool toodud mobiilinumbritel. Kui teil on soov looduskooli külastada, siis palun teavitage sellest noorteinstruktorit. Kindlaid kellaaegasid külastamiseks ei ole, kuid soovituslikult toimuks see pärast lõunasööki ja enne õhtueinet kella 15 ja 19 vahel.

Valgamaa noorte ning Rõngu noorte jaoks liigub KL transport, mille kellaajad avalikustatakse Valgamaa noorteportaalis tankla.net.

Looduskooli kooskõlastusleht tagastada hiljemalt 21. juuni 2018 kontaktisikule või tuua Valga maleva staapi Võru tn 12, Valga linn.

Kui on soovi soetada ka looduskooli T-särk siis selle maksumus on 10 eurot ja see peab olema tagastatud koos kooskõlastuslehega korraldajatele enne eelregistreerimise lõppu.

 

Lapsevanema kooskõlastuslehe leiab siit: Looduskooli kooskõlastusleht 2018

 

Lisainformatsiooni saab küsida:
NK ja KT ning Valgamaa noored – Kaimo Vahtra tel 514 6384 (kaimo.vahtra@kaitseliit.ee)
NK ja KT ning Valgamaa noored – Jaanika Niklus tel 517 5765 (jaanika.niklus@kaitseliit.ee)
Otepää vald – Kalev Lõhmus tel 513 9071 (palubuss@gmail.com)