Üts hää paik!

MÄRKAME TUBLISID VÕRUMAA NOORTEVALDKONNA TEGIJAID!

Võrumaa Arenduskeskus kutsub kõiki esitama kandidaate maakonna noortevaldkonna silmapistvamate tegijate tunnustamiskonkursile. Konkursi eesmärk on märgata, tunnustada ning eeskujuks tuua tublisid noortevaldkonna tegijaid. Kandidaate võivad esitada kõik soovijad kuni 1. juuni südaööni.

2019. aasta maakondlikule noortevaldkonna tunnustamiskonkursile saab kandidaate esitada kuues erinevas kategoorias:

  • enim silma paistnud noorsootöötaja
  • noortevaldkonna aasta koostöö
  • noortevaldkonna aasta tegu
  • aasta noor (7–26-aastane, olenemata sellest, kas ta töötab või õpib)
  • aasta noorteühendus
  • pikaajaline panus noorsootöösse.

Aasta silmapaistvamate tegijate esitamisel palume aluseks võtta kandidaadi tegevuse 2018/19. õppeaasta jooksul, pikaajalise panuse kandidaadi puhul tema viimase kümne aasta panust noortevaldkonda. Kõigi kategooriate statuutidega saab täpsemalt tutvuda noortevaldkonna tunnustamise korras.

Kandidaadi esitamiseks tuleb ära täita ning Võrumaa Arenduskeskusele esitada vastava kategooria taotlusvorm.Digitaalselt allkirjastatud taotlused on oodatud Võrumaa Arenduskeskuse e-posti aadressile arenduskeskus@vorumaa.ee. Paberkandjal taotlused palume saata märksõnaga „Noortevaldkonna tunnustamine” SA Võrumaa Arenduskeskuse postiaadressil Jüri 12, 65620 Võru (hiljemalt 1.juuni postitempel). 

Käesoleval aastal toimub maakonna aasta noore, noortevaldkonna aasta koostöö, aasta noorteühenduse ning noortevaldkonna aasta teo üleandmine 21.–23. augustil toimuvate noorte suvepäevade raames. Maakonna aasta noorsootöötaja ning pikaajalise panus noorsootöösse laureaate tunnustatakse maakonna aasta õpetaja tunnustusüritusel septembris. Silmapaistvamad maakonna kandidaadid esitab Võrumaa Arenduskeskus omalt poolt üleriigilisele Eesti Noorsootöö Keskuse (ENTK) poolt korraldatavale tunnustamiskonkursile. Aitäh märkamast! 

Lisainfo: Tiia Allas (5348 4969, tiia.allas@vorumaa.ee).


Sel kevadel toimuvad ohtlike jäätmete ja eterniidi kogumisringid Rõuge vallas Mõniste piirkonnas järgmistel aegadel:

08.06.2019

10.00–10.30 Karisöödi bussipeatuses

10.45–11.15 Kuutsi rahvamaja parklas 

11.30–11.45 Saru lauatehase juures

12.00–12.30 Saru endise kaupluse parklas 

12.45–13.15 Singa-Sakurgi teeristi juures

13.30–14.00 Mõniste päästekomando parklas

14.15–14.45 Vastse-Roosas Metsavenna talu parklas


Hea külastaja!

Alates 18. maist 2019 kuni 01. augustini 2019 on Mõniste Talurahvamuuseumis avatud näitus “TAIMEMUSTRID TALUTEKSTIILIDEL”. 

Pääse koos muuseumikülastusega 5 eurot. 
Pääse ilma muuseumikülastuseta 1 euro. 

Olete oodatud!


Mõniste piirkonna noored!

Rõõm teile teatada, et Suvepäevad on taas tulemas!🌞

Üritus toimub 21.- 23. augustil.

Oled oodatud üritusele, kui sa oled vähemalt vanuses 13+. 

Kui oled huvitatud siis anna kindlasti teada noorsootöötajale oma osalemisest.

KOHAD ON PIIRATUD.
REGISTREERIMINE ON AVATUD 1. JUUNINI !!!
OSALUSTASU ON 5 EUROT !!!
LISAINFORMATSIOONI KÜSI NOORSOOTÖÖTAJA KÄEST


Rõuge valla laulu- ja tantsupidu toimub sel aastal 1. juunil kell 16.00 Misso laululaval.

Pidu kannab nime “Piiri veeren” ja seal astuvad üles lauljad, tantsijad ja pillimehed nii meie oma valla erinevatest piirkondadest kui ka piiri tagant.

Pidu on kõigile TASUTA, tulge kohale!

Mõniste piirkonnast osalevad peol rahvamaja ansambel HarMõn, eakate lauluansambel Mehkarid, eakate tantsurühm Mehkarid ja segarühm ning Mõniste Kooli laululapsed.

Sündmuse Facebook´st leiab SIIT


Müüa 5-kuune sokupoiss.

Asukoht Saru küla.

Hind kokkuleppel.

Rohkem infot telefonil 522 1645 või 520 5541.


Kultuuritööga ja kogukonna arendamisega tegelevate mittetulundusühenduste projektitoetuste taotluste esitamise tähtaeg on 20. mai. Valga Vallavalitsuse määrusega kehtestati II, III ja IV kvartali kogukonna arendamise projektitoetuste taotlustele maksimaalseks toetussummaks 1000 eurot.

Tähtpäevaks laekunud taotluste menetlemise aeg on kuni 30 tööpäeva alates taotluse esitamise tähtpäevast. Taotluse menetlus algab taotlusvooru esitatud taotluse registreerimisest ning lõpeb vallavalitsuse otsusega taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta. Kultuuritööd korraldavate mittetulundusühenduste projektitoetuse taotlusi hindab vallavalitsus poolt moodustatud kultuurikomisjon. Kogukonna arendamisega tegelevate mittetulundusühenduste projektitoetuse taotlusi hindab vallavalitsuse poolt moodustatud küla- ja asumiliikumise komisjon.

Taotlused tuleb esitada Valga Vallavalitsusele kas e-keskkonnas, e-posti teel aadressile valga@valga.ee või tuua käsitsi aadressile Puiestee 8, Valga.

Taotluse esitamiseks e-keskkonnas tuleb Valga valla kodulehel www.valga.ee valida parempoolsest menüüst „Esita taotlus” ning logida seejärel ID-kaardi või Mobiil ID-ga sisse iseteeninduskeskkonda.

Kui soovitakse taotlus esitada e-posti teel või täita käsitsi, siis kultuuri- ja kogukonnaprojektide projektitoetuste taotlusvormid on kättesaadavad Valga valla kodulehelt, mille leiab SIIT


Oma loomade sööda hoidmiseks kasutame külmkappi. Kasutusel oli sügavkülma auto, mille eluiga just otsa sai. Enne kui hakkame uut otsima, küsiks siit. Äkki on mõnel firmal või inimesel lihtsalt seismas kusagil mõni suuremat sorti sügavkülm (sügavkülma auto või suurem sügavkülmakirst) ja sooviks selle meile anda. Taaskasutus on ju moes 🙂

Kui on miskit pakkuda siis kirjutage messengeri (leiab SIIT) või helistage peremehele telefonil 504 6926.


Mäe Aiandustalu Lüllemäel ootab lilli ostma. Tel 510 9435. Oleme ka Valgas turul igal teisipäeval, neljapäeval ja laupäeval.


Valga Vallavalitsus alustas sel nädalal taotluste vastu võtmist uues e-keskkonnas, et teha avalikud teenused  vallaelanikele senisest kättesaadavamaks. ID-kaardiga sisse logides saab süsteemis vallale dokumente esitada viieteistkümneks eri toiminguks.

Vallavanem Margus Lepiku sõnul on Valga vald võtnud suuna vähendada liigset bürokraatiat ja muuta teenuste pakkumine võimalikult paberivabaks. „Taotluste esitamine elektrooniliselt on mugav ja kiirendab asjaajamist. Julgustame oma elanikke e-teenuseid kasutama, et muuta suhtlus vallaga võimalikult tõhusaks. Iseteeninduskeskus on esimene suurem arenguhüpe valitud teel.”

Kommunikatsioonijuht Põim Kama hinnangul on tegemist olulise sammuga, et tagada valdade ühinemise järgselt kiire ligipääs teenustele ka neis piirkondades, mis asuvad vallakeskusest kaugemal. “Kellel maapiirkonnas ligipääs internetile puudub, saab dokumentide vormistamiseks pöörduda kohalikku teeninduskeskusesse. Kaasa tuleks võtta kehtiv ID-kaart,” selgitas Kama.

Uue e-keskkonna kasutamiseks tuleb Valga valla kodulehel www.valga.ee valida parempoolsest menüüst „Esita taotlus” ning logida seejärel ID-kaardi või Mobiil ID-ga sisse iseteeninduskeskkonda. Täna saab elektrooniliselt taotleda avalike ürituste lube, toetust kultuuri- ja kogukonnaprojektidele ning spordiürituste korraldamiseks, mittetulundusühenduste tegevustoetust, kolme- ja enamalapselise pere koolitoetust, ranitsatoetust, matusetoetust, lapse sünnitoetust, täiendavat sotsiaaltoetust, vallametsast küttepuude tegemise õigust ning raieluba. Samuti saab esitada hoonestusõiguse seadmise ja maa ostueesõigusega erastamise avaldust ning sotsiaaltoetuste ja teenuste üldavaldust. Taotluse koostamisel täitke sammhaaval ära süsteemi poolt küsitud väljade sisu ning lisage lõpus digitaalne allkiri. Seejärel genereeritakse taotlus allkirjastatud PDF-dokumendina, mille saate vajadusel ka enda arvutisse alla laadida. Süsteem suunab taotluse antud valdkonnaga tegelevale ametnikule ning taotleja e-postile tuleb teavitus taotluse vastuvõtmise kohta. Samuti kodulehelt leitavas haridusvaldkonna infosüsteemis ARNO võetakse vastu avaldusi lasteaiakohtadele. „Lähemal ajal on plaanis ARNO-sse üle viia ka koolikohtade avaldused, samuti kooli toidurahade tasumine,” rääkis Põim Kama.

E-taotluste kõrval jätkab vallavalitsus dokumentide vastuvõttu ka e-posti teel ning paberkandjal aadressil Puiestee 8, Valga või piirkondlikes teeninduskeskustes. Vallavalitsuse ametnike kontaktid ja vastuvõtuajad on leitavad veebiaadressil: www.valga.ee/kontaktid