Mõniste Vallavalitsus müüb 18.09.2017 avalikul kirjalikul enampakkumisel:

• kinnistud nr 282650 (katastritunnus 49301:001:0039, asukoht Mõniste küla Tedre) ja nr 6536950 (katastritunnus 49301:001:0138, asukoht Mõniste küla Valla tee), kaks kinnistut müüakse koos, alghind 29000 €, tagatisraha 2900 €, osavõtutasu 100 €, enampakkumise võitjaga sõlmitakse notariaalne võlaõiguslik müügileping, notariaalselt tõestatud asjaõigusleping sõlmitakse hiljemalt 1.03.2018;

• kinnistu registriosa nr 6012250 (katastritunnus 49301:001:0114, asukoht Karisöödi küla Päkapiku) alghind 11000 €, tagatisraha 1100 €, osavõtutasu 100 €;

• korteriomand registriosa nr 1099941 (katastritunnus 49301:002:1600), asukoht Mõniste küla Posti, 2630/10610 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa mitteeluruum nr 101, korteriomand on koormatud üürilepinguga, alghind 1500 €, tagatisraha 150 €, osavõtutasu 50 €.

Enampakkumine viiakse läbi Mõniste Vallavolikogu 29.06.2006 määrusega nr 12 „Vallavara valitsemise kord“ sätestatud korras.

Osavõtutasu ja tagatisraha peavad olema laekunud vallavalitsuse arvelduskontole nr EE932200221011791734 Swedbankis hiljemalt 17.09.2017.

Pakkumised esitada kirjalikult, suletud ümbrikus hiljemalt 18.09.2017 kell 10.00 Mõniste Vallavalitsuse aadressil 66002 Tedre Mõniste küla Mõniste vald Võrumaa. Ümbrikule märkida müüdava objekti nimetus ja asukoht.
Pakkumine peab sisaldama:
1. müüdava objekti nimetust;
2. andmeid pakkuja kohta (nimi, isikukood, aadress, asukoht) ja telefoni;
3. nõusolekut müüdava vara ostmiseks enampakkumise kehtestatud tingimustel;
4. dokumenti osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
5. sõnadega kirjutatud arvulist pakkumishinda eurodes;
6. pakkumise tegemise kuupäeva, esitaja allkirja, esindaja puhul volikirja.

Enampakkumise võitja on kohustatud tasuma ostuhinna, sõlmima müügilepingu ja asjaõiguslepingu vallavalitsuse korralduses märgitud ajal ja kohas. Müügilepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimisega seotud notaritasu ja riigilõivu tasub ostja. Tagatisraha, mis on tasutud isiku poolt, kellega sõlmitakse müügileping, loetakse lepingujärgse makse osaks. Tagatisraha ei tagastata, kui kõrgema pakkumise teinud pakkuja ei sõlmi müügilepingut vallavalitsuse poolt teatatud ajal ja kohas.

Müüdava varaga saab tutvuda eelnevalt kokku leppides tel 789 1243 Maiu Toom.