Suurjäätmete kogumine Valga valla maapiirkondades toimub 21. maist kuni 23. maini 2021
 
Valga vallas, Valga linnas asub jäätmejaam aadressil Võru tn 109c, mis on avatud E-T kl 9.00-18.00, K-R kl 9.00-17.00 ja L kl 9.00-14.00
 
Valga linnas asuvas jäätmejaamas on võimalik eraisikutel Valga jäätmejaama lahtioleku aegadel aastaringselt tasuta ära anda kodumajapidamises tekkinud suurjäätmeid (vana mööblit). Samuti saab jäätmejaama tasuta üle anda rehve, elektroonikaseadmeid ning kodumajapidamises tekkinud ohtlikke jäätmeid.
 
Juhul, kui eraisikul on soov jäätmejaama ära anda rohkem kui 8 sõiduauto rehvi või ka muid rehve (nt: veoki või traktori rehvid), tuleb sellest teavitada MTÜ Rehviringlust kes väljastab selleks vastava saatekirja.
 
 
Valga valla territooriumil on aga kohti, mis jäävad jäätmejaamast kaugemale. Võimaldamaks nendele piirkondadele mugavat suurjäätmete ära andmise võimalust on vallavalitsus otsustanud sarnaselt eelnevatele aastatele, korraldada valla kaugemates piirkondades suurjäätmete kogumisringi. Suurjäätmete kogumisringi raames saavad eraisikud tasuta anda kodumajapidamistes tekkinud vana mööblit (diivanid, lauad, kapid, riiulid, toolid, voodid, madratsid, kardinapuud, jms). Antud kogumisringi käigus ei saa tasuta ära anda ehitus- ja lammutusjäätmeid ega ohtlikke jäätmeid (eterniit). Suurjäätmete kogumismahutisse on keelatud panna muid jäätmeid.
 
Suurjäätmete kogumine leiab aset ajavahemikul 21.05.– 23.05.2021. Suurjäätmete kogumiskohta on paigaldatud konteinerid kuhu valla elanikud saavad oma suurjäätmed ära viia. Suurjäätmete kogumiskohad asuvad:
 
  • Taheva teeninduspiirkonnas Hargla külas (koolimaja juures). Kontakt: Margus Viks, tel 5388 3601; e-post margus.viks@valga.ee.
  • Taheva teeninduspiirkonnas Koikkküla külas (lasteaia juures). Kontakt: Margus Viks, tel 5388 3601; e-post: margus.viks@valga.ee.
  • Tõlliste teeninduspiirkonnas Tsirguliinas alevikus (koolimaja juures). Kontakt: Siim Kattai, tel 5306 8933; e-post siim.kattai@valga.ee.
  • Tõlliste teeninduspiirkonnas Laatre alevikus. Kontakt: Siim Kattai, tel 5306 8933; e-post siim.kattai@valga.ee.
  • Õru teeninduspiirkonnas Õru alevikus. Kontakt: Andres Saarep, tel 767 9297; e-post andres.saarep@valga.ee
  • Karula teeninduspiirkonnas Lüllemäe külas (raamatukogu juures). Kontakt: Margus Viks, tel 5388 3601; e-post margus.viks@valga.ee.
  • Karula teeninduspiirkonnas Kaagjärve külas (kaupluse juures). Kontakt: Margus Viks, tel 5388 3601; e-post margus.viks@valga.ee.
 
Toimetame üheskoos keskkonna nimel ja kodukoha puhtuse heaolu silmas pidades.
 
 
Allikas: www.valga.ee