Taheva Vallavalitsus annab teada, et kehtestatud on ühtsed põhimõtted Taheva vallas elavate 7–19aastaste noorte huvikoolis õppimise ja huvitegevusega tegelemise toetamiseks valla eelarvest. Kord on kättesaadav Riigi Teatajast (vaata lähemalt SIIT).

Toetust saab taotleda huvihariduseks ja huvitegevuseks, milleks puuduvad võimalused Taheva valla territooriumil, ning toetust antakse transpordikulude ja osalustasude osalises katmiseks.

Endiselt pakutakse ka Taheva vallas üle kümne võimaluse huvitegevuses osalemiseks ning need võimalused on jätkuvalt tasuta.

Toetust hakatakse maksma kord kvartalis ning selleks tuleb esitada vastav avaldus ning huvikooli või huviringi tõend osalemise kohta. Esimest korda saab esitada taotluse ajaperioodi oktoober kuni detsember 2017 kohta ning selle perioodi taotlusi võetakse vastu kuni 07.10.2017. Hiljem laekunud taotlusi ei menetleta!

Toetussummaks kvartalis on kavandanud 150 eurot ühele noorele. Summa võib  väheneda, kui laekunud taotluste arv ületab planeeritud eelarvemahtu.

Taotlemise hõlbustamiseks oleme koostanud näidisena taotlusvormi, mille leiab siit:

 

Lisainfo:

Monika Rogenbaumilt telefonil 510 9822 või e-posti aadressilt vallavanem@taheva.ee.

 

 

Lugupidamisega

Monika Rogenbaum

Taheva Vallavalitsus

vallavanem

Telefon 766 9272

Mobiiltelefon 510 9822

E-post vallavanem@taheva.ee