Valgamaa Arenguagentuur annab teada: jaanuarist maini toimub seitsmest moodulist koosnev vabaühenduse juhtide arenguprogramm, mille eesmärgiks on maakonnas tegutsevate vabaühenduste juhtide kasvanud võimekus organisatsiooni igapäevasel ja pikemaajalisel juhtimisel ning arendamisel. Arenguprogrammis osalema on oodatud MTÜ-de juhatuse liikmed. Arenguprogrammis osalemise tunnistus väljastatakse juhul, kui organisatsiooni esindaja on läbinud vähemalt kuus moodulit. Osaleda saab ka üksikutel moodulitel tingimusel, et konkreetsel moodulil on veel vabu kohti. Osalemistingimused: täida motivatsiooniankeet SIIN hiljemalt 20.jaanuariks 2016. Ühest ühendusest võib registreeruda kuni kaks inimest. Kõikide registreerunud inimestega võetakse ühendust pärast 20.jaanuarit!   Programmis osalemise tasu on 42 eurot, mis sisaldab kõiki koolitusi ja kohvipause, üksikutel koolitustel osalemise tasu on 10 eurot. Koolituste toimumiskoht: Valga Maavalitsus (Kesk 12, Valga). Arenguprogrammi toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.   Koolituste ajakava ja teemad: I moodul: Strateegiline planeerimine ja juhtimine

 • ühingu eneseanalüüs/diagnostika;
 • ühingu arengukava või strateegia;
 • tegevuskava ning selle seostamine eelarvega;
 • töö sihtgrupi, meeskonna ja liikmetega;
 • majandusaasta tegevusaruanne koostamine.

Koolitaja: Marek Mekk (MTÜ Sebra Koolitused) Aeg: 26.01.2016 kell 10:00-14:15 (5 ak tundi)   II moodul: Juriidilised toimingud ühingus

 • MTÜ juhtimisorganid ja nende funktsioonid (üldkoosolek, juhatus, õigused, kohustused, vastutus);
 • tegevustega kaasnevad õigussuhted (lepingud);
 • asjaajamine ja dokumendihaldus (dokumentide loetelu, protokollid, registritoimingud);
 • MTÜ põhikirja analüüs.

Koolitaja: Kaidi Holm (Juhatuse Kompetentsikeskus) Aeg: 15.02.2016 kell 11:00 – 15:30 (6 ak tundi)   III moodul: Ühingu majandustegevus

 • omatulu teenimine, sh annetuste kogumine;
 • avalike teenuste osutamine;
 • sotsiaalne ettevõtlus;
 • äriplaanide koostamine.

Koolitaja: Marek Mekk (MTÜ Sebra Koolitused) Aeg: 01.03.2016 kell 10:00-14:15 (5 ak tundi)   IV moodul: Projektide koostamine ja juhtimine

 • projektide ettevalmistamine ja koostamine;
 • projektijuhtimine;
 • tulemuste hindamine ja aruandlus (aruanne kui ühingu eneseanalüüs ja sisend järgmistesse tegevustesse).

Koolitaja: Eha Paas (Liikumine Kodukant) Aeg: 01.03.2016 kell 10:00-14:15 (5 ak tundi)     V moodul: Maksundus – laiemalt maksundusest ja riigimaksudest

 • erisoodustusmaks;
 • maksustamise alused;
 • tulu- jm maksud;
 • e-arveldaja jt e-lahendused;
 • tulumaksusoodustustega ühenduste nimekiri: kellele ja miks

Koolitaja: Ülle Vilo (Estvilar OÜ) Aeg: 05.04.2016 kell 10:00 – 14:15 (5 ak tundi)     VI moodul: Avalik esinemine

 • avalik esinemine;
 • sõnumi edastamine;
 • suhted ajakirjandusega – kuidas anda intervjuud ja kirjutada pressiteadet.

Koolitaja: Marica Lillemets (Funmark) Aeg: 21.04.2016 kell 13:00 – 17:15 (5 ak tundi)     VII moodul: Raamatupidamine

 • raamatupidamise korraldamise üldised põhimõtted;
 • arvestuspõhimõtted spetsiifilistes valdkondades;
 • majandusaasta aruande koostamine.

Koolitaja: Ülle Vilo (Estvilar OÜ) Aeg: 19.05.2016 kell 10:00 – 14:15 (5 ak tundi)   NB! Koolituse korraldajatel on õigus teha vajadusel ajakavas muudatusi!     Lisainfo: Aet Arula – 526 0236 või aet.arula@valgamaa.ee   Lugupidamisega, Aet Arula MTÜ konsultant e-mail: aet.arula@valgamaa.ee mob. 5260236   SA Valgamaa Arenguagentuur Kesk 11, 68203 VALGA info@arenguagentuur.ee www.arenguagentuur.ee